Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2011

Filtrování

      

Druh:           

Databáze:        

Vyhledávání

 

Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

Nalezeno celkem 22 publikací odpovídajících výběru:

2011

Monografie

publikaceSmrček, J., Kárník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4.

publikaceSmrček, J., Kárník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7.

Učebnice, skripta

publikaceŠablatura, J., Lipina, J. ABB Robot Studio - návody. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 89 s. ISBN 978-80-248-2734-6.

publikaceNovák, P. Průmyslové řídicí systémy I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 123 s.

publikaceNovák, P. Průmyslové řídicí systémy II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 116 s.

Články v domácích časopisech

publikaceLipina, J., Tomek, L., Krys, V. Gripper with Adjustable Grip Force. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2011, vol. LVII, Mechanical series, no. 2, pp 93-101. ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceTrebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. An Application of High-speed Digital Image Correlation in Determination of Modal Parameters. Acta Mechanica Slovaca. 2011, 15, 4, s. 6-13. ISSN 1335-2393.  DOI 

publikaceTrebuňa, F., Bobovský, Z. Cyclic Calculation of Inverse Kinematics for n-link Serial Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2011, Roč. 15, č. 3, s. 62-67. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Modulární pásový robot ARES. STROJÁRSTVO. 2011, roč. XV, č. 11/2011, s. 106-107. ISSN 1335-2938.

publikace ve ScopusKocich, R., Fiala, J., Szurman, I., Mihola, M. Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper. Journal of Materials Science. 2011, roč. 46, č. 24, s. 7865-7876. ISSN 0022-2461.  DOI   Scopus 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceMostýn, V., Kot, T. Anti-collision system for vision assisted control of a mobile robot manipulator arm. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 941-947. ISBN 978-80-7231-787-5.

publikaceNohajová, V., Masláková, K., Staborská, M., Bobovský, Z. Brief Description and Application of Bodner-Partom Model. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems : proceedings of the 4th international conference : Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 2011. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 339-343. ISBN 978-80-553-0731-2.

publikaceBobovský, Z., Jezný, J., Hroncová, D. Effect of step angle in inverse kinematics of serial chain robot. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems: proceedings of the 4th international conference: Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 1. vid. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 22-31. ISBN 978-80-553-0731-2.

publikaceHuňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MODAL PARAMETERS BY DIGITAL IMAGE CORRELATION. In Modelling of Mechanical and Mechatronic systems 2011, September 20 – 22, 2011 Herľany, Slovak Republic. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s 193-201.

publikaceSmrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Modularita kolesového servisného robota - Návrh modulu kolesa / Juraj Smrček, Zdenko Bobovský, Peter Friga - 2011.In:. In ROBTEP 2011 : Automatizácia / Robotika v teórii a praxi : 11. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou : 16.12.2011, Košice. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2011, s. 179-186. ISBN 978-80-553-0846-3.

publikaceGmiterko, A., Sarga, P., Hroncová, D., Bobovský, Z. Possibilities of Using Matlab Simmechanics for Dynamic Analysis of Robots. In ICMT´11 : International Conference on Military Technologies 2011 : Brno, Czech Republic, 10 to 11 May, 2011. Brno : University of Defence, 2011, s. 895-900. - ISBN 978-80-7231-787-25.

publikaceMostýn, V., Novák, P., Kot, T. Solution of the extinguishing and rescue robot control system. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 949-954. ISBN 978-80-7231-787-5.

publikaceNovák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Stereovision system – detection of the correspondings points. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 961-968. ISBN 978-80-7231-787-5.

publikaceNovák, P., Krys, V., Mihola, M. Verification of a displacement of the mobile robot hercules manipulation subsystem. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 933-940. ISBN 978-80-7231-787-5.

publikace ve WoS a ScopusTrebuňa, F., Simčák, F., Gašinec, J., Sarga, P., Bobovský, Z. Verification of safe operation of hydraulic power station stop logs. In Experimentální analýza napětí 2011 : proceedings : 49th International Scientific Conference : Znojmo, June 6 - 9, 2011. Brno : University of Technology, 2011 P. 397-402. ISBN 978-80-214-4275-7.  Scopus   WoS 

Disertační práce

publikaceMihola, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s.

publikaceKot, T. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 141 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt