Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2010

Filtrování

      

Druh:           

Databáze:        

Vyhledávání

 

Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

Nalezeno celkem 21 publikací odpovídajících výběru:

2010

Monografie

publikacePalko, A., Smrček, J., Skařupa, J., Tuleja, P. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7165-807-8.

Učebnice, skripta

publikaceKárník, L. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 133 s. ISBN 978-80-248-2318-8.

publikaceBurkovič, J. Řízení projektu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 143 s. ISBN 978-80-248-2311-9.

Články v domácích časopisech

publikaceOlivka, P., Novák, P. 3D Mapping of Rooms Using 2D Laser Scanner. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 2, pp. 155-160. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L., Studénka, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471.

publikaceKot, T., Babjak, J., Mostýn, V., Novák, P. Controlling a manipulator of a service robot by following the operator's hand movement in space. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 121-125. ISSN 1210–0471.

publikaceKrys, V., Mihola, M., Novák, P. Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 221-229. ISSN 1210–0471.

publikaceNovák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Methods for Finding Equal Points in the Images for Stereovision. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 277-282. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceTrebuňa, F., Smrček, J., Bobovský, Z. Kinematics of Self-Reconfigurable Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2010, Roč. 14, č. 4, s. 36-41. ISSN 1335-2393.  DOI 

publikaceKárník, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty s Weinsteinovými koly. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 7-8/2010, s. 50-51.

publikaceTrebuňa, F., Smrček, J., Bobovský, Z. The influence of shape for self-reconfigured modular robotic system characteristics. Acta Mechanica Slovaca. 2010, Roč. 14, č. 1, s. 6-12. ISSN 1335-2393.  DOI 

publikaceKárník, L. The Prototype of Modular Robots for Manipulation Task, Monitoring and 3d Metrical Data Capturing. Metalurgia. 2010, vol. 49, no. 2, pp. 315-319. ISSN 0543-5846.

publikaceTuleja, P., Perháč, P., Bobovský, Z. Ventil v technickej praxi... ako na to. AT&P Journal. 2010, Roč. 17, č. 5, s. 57-58. ISSN 1335-2237.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKrys, V., Kot, T., Babjak, J., Mihola, M. The HERCULES Mobile Robot Manipulator. In 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. Ostrava : Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKárník, L., Studénka, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.

publikaceSmrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Modularita v stavbe servisných robotov, poznatky a skúsenosti. In ROBTEP 2010 - Automatizácia / Robotika v teórii a praxi : 10. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou : 7.-9.6.2010, Bardejov-Bardejovské kúp. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2010, s. 289-298. ISBN 978-80-553-0427-4.

publikace ve WoS a ScopusTrebuňa, F., Simčák, F., Bocko, J., Bobovský, Z. Possibilities of experimental verification of containers for radioactive materials transport. In EAN 2010: 48th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2010; Velke Losiny; Czech Republic; 31 May 2010 through 3 June 2010;. 1. vyd. Velke Losiny : Palacky Univ. , 2010. s. 459-466. ISBN 978-80-244-2533-7.  Scopus   WoS 

publikaceKárník, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.

Disertační práce

publikaceKrys, V. Servisní robotický systém pro pohyb v budovách : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2010. 95 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt