Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2010

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 17 publikací odpovídajících výběru:

2010

Monografie

publikacePalko, A., Smrček, J., Skařupa, J., Tuleja, P. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7165-807-8.

publikaceSmrček, J., Kárník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, riešenia. 1. vyd. Košice : Edícia ved. a odb. literatúry SjF TU, 2010. 248 s. ISBN xxx.

Učebnice, skripta

publikaceKárník, L. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 133 s. ISBN 978-80-248-2318-8.

publikaceBurkovič, J. Řízení projektu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 143 s. ISBN 978-80-248-2311-9.

Články v domácích časopisech

publikaceOlivka, P., Novák, P. 3D Mapping of Rooms Using 2D Laser Scanner. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 2, pp. 155-160. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L., Studénka, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471.

publikaceKot, T., Babjak, J., Mostýn, V., Novák, P. Controlling a manipulator of a service robot by following the operator's hand movement in space. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 121-125. ISSN 1210–0471.

publikaceKrys, V., Mihola, M., Novák, P. Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 221-229. ISSN 1210–0471.

publikaceNovák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Methods for Finding Equal Points in the Images for Stereovision. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 277-282. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKárník, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty s Weinsteinovými koly. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 7-8/2010, s. 50-51.

publikaceKárník, L. The Prototype of Modular Robots for Manipulation Task, Monitoring and 3d Metrical Data Capturing. Metalurgia. 2010, vol. 49, no. 2, pp. 315-319. ISSN 0543-5846.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKrys, V., Kot, T., Babjak, J., Mihola, M. The HERCULES Mobile Robot Manipulator. In 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. Ostrava : Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKárník, L., Studénka, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.

publikaceKárník, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.

Disertační práce

publikaceKrys, V. Servisní robotický systém pro pohyb v budovách : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2010. 95 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt