Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2009

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 24 publikací odpovídajících výběru:

2009

Učebnice, skripta

publikaceBurkovič, J., Babjak, J. Výroba, provoz a zkoušení PR. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 106 s. ISBN 978-80-248-2127-6.

Články v domácích časopisech

publikaceKot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of a 3D Representation of 2D Laser Scanner Data in Operator Controlled Mobile Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 145-152. ISSN 1210–0471.

publikaceKrys, V., Kárník, L. CENTRUM ROBOTIKY. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 8. ISSN 1213-8916.

publikaceKot, T., Mostýn, V., Novák, P. Integration of Sensor Information Into Camera Image Presented to Mobile Robot Operator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160. ISSN 1210–0471.

publikaceKrys, V., Kot, T. Laboratoř Servisní Robotiky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 14-15. ISSN 1213-8916.

publikaceCichý, Z., Konečný, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172.

publikaceKárník, L. Pořizování 3D metrických dat kolovými servisními roboty. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 6, s. 371-373. ISSN 0005-125X.

publikaceŠpaček, P., Novák, P., Mostýn, V. PROVIDING THE 3D PERCEPTION TO OPERATOR. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 257-266. ISSN 1210–0471.

publikaceBabjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Remote Control of Electric Wheelchair. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 1-6. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. Setkání absolventů Katedry robototechniky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 4, s. 10. ISSN 1213-8916.

publikaceŠpaček, P., Novák, P., Mostýn, V. VISUALISATION OF DISTANCES DETERMINED BY STEREOMETRY. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 251-256. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceŠpaček, P. Measuring of distances using stereometry. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 247-252. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty pro odběr vzorků. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2938.

publikaceMacháčková, A., Kocich, R., Klečková, Z., Mihola, M. Nové technologie pro kogenerační jednotky. Mechanical Engineering Journal. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 164-165. ISSN 1335-2938

publikaceKárník, L. Pásová lokomoční ústrojí pro větší zatížení. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 12, s. xx-xx. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Studénka, M. Practical Usage of Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 83-86. ISSN 1335-2393.

publikaceJandačka, P., Hlaváč, L., Uhlář, R., Burkovič, J. Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L., Studénka, M. The Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 87-92. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Zásobníky na odebrané vzorky. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 5, s. 94-95. ISSN 1335-2938.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikace ve WoSKot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of Virtual Reality for Verification of Characteristics of Mobile Robots. In Proceedings of the ICMT 09 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2009. pp. 516-523. ISBN 978-80-7231-649-6.  WoS 

publikaceMostýn, V., Novák, P., Kot, T. Application of Virtual Reality For Verification of Driving Properties of Mobile Robots. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 308-311. ISBN 978-80-553-0288-1.

publikaceMostýn, V., Kot, T., Mihola, M., Krys, V. Simulation Model of Manipulating Arms of the Service Robot. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 312-318. ISBN 978-80-553-0288-1.

publikaceKonečný, Z. Solution of Inverse Problem of Kinematics in the Pro/Engineer System. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 346-349. ISBN 978-80-553-0288-1.

Habilitační práce

publikaceKonečný, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt