Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2008

Filtrování

      

Druh:           

Databáze:        

Vyhledávání

 

Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

Nalezeno celkem 40 publikací odpovídajících výběru:

2008

Učebnice, skripta

publikaceBurkovič, J. Navrhování robotizovaných montážních linek. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 163 s. ISBN 978-80-24-1869-6.

publikaceSmrček, J., Kárník, L. Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia. 1. vyd. Košice : Edícia ved. a odb. literatúry SjF TU, 2008. 534 s. ISBN 80-7165-713-2.

Články v domácích časopisech

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. 3D data capturing service robot protoype. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1. s. 119-127. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. C Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 197-202. ISSN 1210–0471.

publikaceBabjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Control module for small mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. LIV, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-0471.

publikaceŠpaček, P., Novák, P. Determination of the accuracy of measuring using acamera. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO řada strojní. 2008, roč. LIV, č. 01, s. 241-244. ISSN 1210-0471.

publikaceBabjak, J., Novák, P. Maxon DC Motor Control By MF624 IO Card. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1, s. 7-12. ISSN 1210-0471.

publikaceBurkovič, J., Kot, T. Parting and Shaping of Light-Walled Sections. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 21-26. ISSN 1210–0471.

publikaceHalvík, J., Havlík, T., Krys, V. Testing of the opencast mine snail conveyors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 1-6. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKrys, V., Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V. Chassis of a mobile robot for environment reconnaissance. Acta Mechanica Slovaca. 2008. ISSN 1335-2393.

publikaceKonečný, Z., Mostýn, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393.

publikaceBabjak, J., Tomáš, J., Mostýn, V. Design and realization of a two axis orientation mechanism for a camera. Acta Mechanica Slovaca. 2008. ISSN 1335-2393.

publikaceŠpaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring using camera. Acta Mechanica Slovaca. 2A/2008, roč. 12, č. 1, s. 633-636. ISSN 1335-2392.

publikaceKárník, L. Jízdní vlastnosti mobilních robotů v závislosti na způsobu zavěšení kol. AUTOMOTIVE REVUE trendy v automobilovom priemysle. 2008, roč. I, č. 1, s. 119-121. ISBN 978-80-969789-4-6.

publikaceKárník, L. Létající servisní roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 10, s. 130-131. ISSN 1335-2938.

publikaceSmrček, J., Bobovský, Z. Metodika návrhu modulu metamorfného robotického systému. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 571-576. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 1, s. 46-47. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty se speciálními koly. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 12, s. 50-51. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. Monitoring and 3D metric data capturing robot. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 321-328. ISSN 1335-2392.

publikaceKárník, L. Monitorování pod vodou servisními roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 6, s. 82-83. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Náhrady horních končetin v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 11. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Prototypy mobilních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 2, s. 62-63. ISSN 1335-2938.

publikaceBobovský, Z. Self-reconfigurable modular robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 75-80. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Servisní robotika v zemědělství. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 3, s. 65. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní roboty pro označování objektů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 7-8, s. 54-55. ISSN 1335-2938.

publikaceBurkovič, J., Kot, T. Technological Solution of Thin-Walled Sections Parting and Shaping. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2-A, pp. 121-126. ISSN 1335-2393.

publikaceKrys, V., Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V. Testing and calibration of IR proximity sensors. Acta Mechanica Slovaca. 2008, ISSN 1335-2393.

publikaceNovák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. The detecting system of the operating conditions of the car. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 407-412. ISSN 1335-2392.

publikaceBabjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Universal control system for mobile robots. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 37-42. ISSN 1335-2392.

publikaceKárník, L., Stankovič, J. Zkoumání objektů pomocí servisních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 9, s. 158-159. ISSN 1335-2938.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikacePolák, D. Application of parallel structures in service robots with sneaking movement. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-24. ISBN 978-80-227-2849-2.

publikaceŠpaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring by camera. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. ISBN 978-80-227-2849-2.

publikaceBabjak, J., Kot, T. Mobile robot control system. In Seminář ASŘ 2008. Ostrava : VŠB TU, 2008. s. 49. ISBN 978-80-248-1727-9.

publikaceSmrček, J., Bobovský, Z. Model samorekonfigurovateľných servisných robotov. In Setkání kateder výrobních strojů a robotiky. Brno : VUT, 2008 6 p. - ISBN 9788021437234.

publikaceBabjak, J., Kot, T. Multipurpose HW and SW module for mobile robots control. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-10. ISBN 978-80-227-2849-2.

publikaceKrys, V. Využití počítačové podpory při konstrukčních návrzích na katedře robototechniky VŠB – TU Ostrava. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-10. ISBN 978-80-227-2849-2.

Disertační práce

publikaceDudek, R. Aplikace neuronových sítí v technologických procesech : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 84 s.

publikaceTvarůžka, A. Senzorický subsystém robotu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 139 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt