Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2007

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 29 publikací odpovídajících výběru:

2007

Učebnice, skripta

publikaceKárník, L. Biorobotika. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 978-80-248-1646-3.

publikaceKonečný, Z., Krys, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8.

publikaceNovák, P. Experimentální metody v mechatronice. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 80-248-1222-3.

publikaceSkařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0.

publikaceSkařupa, J. Průmyslové roboty a manipulátory. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 260 s. ISBN 978-80-248-1522-0.

publikaceBurkovič, J., Buryan, P., Stískala, V., Vymětal, J. Sylaby pro vzdělávací kurz v oboru koksárenství 2 (texty pro PGS). 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 150 s. Zpracoval 50 stran + přílohy. ISBN 978-80-248-1618-0.

Články v domácích časopisech

publikaceNovák, P., Dudek, R., Babjak, J. Control of the mobile robot using neural net. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2007, roč. 53, č. 1, s. 147-151. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P., Špaček, P. Design and Control Tripod Robot Structure. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160, ISSN 1210–0471.

publikaceBurkovič, J. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 15-21. ISSN 1210–0471.

publikaceBurkovič, J., Kot, T. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, roč. LIII, Mechanical series, č. 1, s. 15-21. ISSN 1210–0471.

publikaceDudek, R., Marten, T., Novák, P. Temperature Measurement of a Lining of a Casting Ladle. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 35-40. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKárník, L. Aplikace víceprstých efektorů u mobilních servisních robotů. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 2, s. 54-55. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Čtyřkolový servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 7-8, s. 66-67. ISSN 1335-2938.

publikaceKrys, V., Halvík, J. Design of microtunnelling system excavator aided by CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, pp. 99-102. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Manipulační nástavby s umělými svaly v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 3, s. 42-43. ISSN 1335-2938.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Methods and Tools for Robot Design. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 107-112. ISSN 1335 – 2393.

publikaceNovák, P., Dudek, R., Babjak, J. Mobile Robot Controlled by Neural Net. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 113-116. ISSN 1335–2393.

publikaceBurkovič, J. Project Control of the Production System With IR. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 41-44. ISSN 1335-2393.

publikaceBurkovič, J. Servise Robots for Meitenance of Greneery. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 45-48. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Servisní robotika v oblasti stavebnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 6, s. 76-77. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní robotika v oblasti zdravotnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 4, s. 66-67. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Speciální efektory v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 12, s. 54-55. ISSN 1335-2938.

publikaceKonečný, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010.

publikaceNovák, P., Špaček, P. Tripod Stabilised Robot Structure. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 117-120. ISSN 1335–2393.

publikaceKrys, V., Kot, T. Virtual model of a locomotory subsystem of a service robot in MSC.ADAMS simulation system environment. AT&P journal PLUS1. 2007. pp. 211-213. ISSN 1336-5010.

publikaceKárník, L. Využití mobilních robotů se šesti a vícekolovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 1, s. 50-51. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Využití servisních robotů pro úklidové činnosti. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 11, s. 98-99. ISSN 1335-2938.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceStankovič, J., Kárník, L., Vala, D., Fialík, O. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. In Embedded Systems & Microsoft Technologies : Student Research Papers. Ostrava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB–TU Ostrava, 2007. pp. 32-38. ISBN 978-80-248-1650-0.

publikaceNovák, P., Tvarůžka, A. Remote controlled mobile robot surveyor. In Transactions of the Departmets meeting. Plzeň : ZČU Plzeň, 2007. pp. 62-65. ISBN 978-80-7043-598-4.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt