Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2006

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 30 publikací odpovídajících výběru:

2006

Učebnice, skripta

publikaceKárník, L. Periferní zařízení RTP. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 132 s. ISBN 80-248-1221-5.

publikaceBurkovič, J. Provoz a údržba RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 95 s. ISBN 80-248-1222-3.

Články v domácích časopisech

publikaceDudek, R., Novák, P. Breakout prediction system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 29-34. ISSN 1210–0471.

publikaceNovák, P., Tvarůžka, A. Control and stereovision subsystems for remote controlled mobile robot surveyor. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 145-156. ISSN 1210–0471.

publikaceHalvík, J., Krys, V. Determination of reactions affecting the microtunneling excavator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 77-80. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat. AUTOMA. 2006, roč. 12, č. 11, s. 48–50. ISSN 1210-9592.

publikaceBurkovič, J., Kot, T. Service robots for maintenance of greenery around roads and highways. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 9-14. ISSN 1210–0471.

publikaceGajdoš, V., Novák, P. Steering systems assembly automatic machine control system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 65-70. ISSN 1210–0471.

publikaceGajdoš, V., Novák, P. Wireless river water level measuring system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 61-64. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKrys, V., Mostýn, V. A virtual model of the hydraulic mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 275-280. ISSN 1335-2393.

publikaceSkařupa, J., Gvozď, P. Analyse and assignment for development invasion robot for pipe systems. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 435-441. ISSN 1335-2393.

publikaceMostýn, V., Kot, T. Checking system of the dynamic stability of a vehicle. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 331-336. ISSN 1335-2393.

publikaceKonečný, Z., Krys, V. Creation of the rotational joint for the strength calculation purposes. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 243-247. ISSN 1335-2393.

publikaceBurkovič, J., Burkovičová, R. Increase of The Quality of Studies for a Bachelor´s Degrees. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 71-76. ISSN 1335-2393.

publikaceNovák, P., Babjak, J., Tvarůžka, A. Intelligent unit of the IR proximity sensors with I2C interface. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10. ISSN 1335-2392.

publikaceKárník, L. Modeling and simulation of the wheel chassis. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 193-198. ISSN 1335-2393.

publikaceKonečný, Z. Models of robots mechanism in CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 239-242. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2006, roč. X, č. 3, s. 52-53. ISSN 1335-2938.

publikaceBurkovič, J. Možnost robotizace při dělení materiálů. AT&P journal PLUS1. 2006, s. 54-56. ISSN 1336-5010.

publikaceKumičáková, D., Kárník, L. Robot hands – the different approaches to the design solution. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 281-288. ISSN 1335-2393.

publikaceBurkovič, J., Mihola, M., Kot, T. Robotization In Technology of Machining. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 77-82. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Simulation and analysis of the service robots. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 199-204. ISSN 1335-2393.

publikaceNovák, P., Tvarůžka, A., Krys, V., Gajdoš, V. The compact control sustem of the mobile robot surveyor. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 345-348. ISSN 1335-2393.

publikaceBurkovič, J. Uplatnění robotů při udržování zeleně. AT&P journal PLUS1. 2006, s. 76-80. ISSN 1336-5010.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKárník, L. Neprůmyslové vlastnictví: Autorské právo. In Řízení vědy výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s. 151-154. ISBN 80-7368-200-1.

publikaceKrys, V. Ověřování virtuálního modelu hydraulicky poháněného mechanismu vytvořeného v simulačním systému MSC.ADAMS. In Workshop 2006 Fakulty strojní. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2006. pp. 36. ISBN 80–248-0999-0.

publikaceKonečný, Z. Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client. In Konference BELCOM\' 06, Spolupráce univerzi při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů, Praha 2006. Praha : ČVUT Praha, 2006. s. 36. ISBN 80-239-6601-4.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceBurkovič, J., Burkovičová, R. Importace and Prospect of Bachelor type Studies in Czech Republic. In Optimalization of the robots and manipulators OPTIROB 06, Predeal, Romania: May 26.-28. 2006. Romania, 2006. pp. 225-228. ISBN (10)975-648-572-2.

publikaceKočí, P., Konečný, Z. Preparation of educational materials for LMS Moodle on FS. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 199-203. ISBN 80-7368-199-4.

publikaceKonečný, Z., Kočí, P. The LMS Moodle aplication in technical subject. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 204-207. ISBN 80-7368-199-4.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt