Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2005

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 37 publikací odpovídajících výběru:

2005

Monografie

publikaceNovák, P. Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení. Praha : Nakladatelství BEN - technická literatura, 2005. 248 s. ISBN 80-7300-141-1.

Učebnice, skripta

publikaceNovák, P. Průmyslové řídicí systémy. 2. vyd. (1. vyd. 2000). Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. 104 s. ISBN 80-7078-733-3.

Články v domácích časopisech

publikaceNovák, P., Noskievič, P. High speed microcontroller as control system of linear actuators. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 171-177, ISSN 1210 - 0471.

publikaceTvarůžka, A. Mobile Robot stereovision cameras system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 253-257, ISSN : 1210-0471.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty pro manipulační úlohy ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2005, roč. 50, č. 6, s. 192-194. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat. AUTOMA. 2005, roč. 11, č. 12, s. 2-4. ISSN 1210-9592.

publikaceKárník, L. Monitorování a získávání 3D metrických dat mobilními roboty. Technik. 2005, roč. XIII, č. 7, s. 7. ISSN 1210-616X.

publikaceNovák, P., Fuxa, J., Fusek, M. Powerful laboratory control system for research of conjugated strength criterion. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 163-170. ISSN 1210-0471.

publikaceBurkovič, J. Robotized technological workplaces design (RTW). Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 45-50, ISSN 1210-0471.

publikaceKonečný, Z. The application of Top Down method in mechanisms. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 127-131. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. The model of extension of service robot for monitoring and obtained metrical 3D information. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 123-126. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P., Gajdoš, V. WASP server in the control systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 99-104, ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKárník, L. Analýza 3D modelů kolových podvozků mobilních robotů ve fázi navrhování. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 11, s. 62-63. ISSN 1335-2938.

publikaceNovák, P., Fuxa, J. Laboratorní systém pro výzkum konjugovaného kritéria pevnosti. Strojárstvo. 2005, č. 7-8, s. 64-65. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 6, s. 84-84. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní roboty určené pro práci pod vodou. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 10, s. 57-57. ISSN 1335-2938.

publikaceKonečný, Z. Technologie Top Down Design v návrhu struktur robotů. AT&P journal. 2005, roč. XII, č. 2, s. 43-44. ISSN 1335-2237.

publikaceKárník, L. Využívání servisních robotických systémů pro manipulaci s objekty. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 12, s. 44-45. ISSN 1335-2938.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceNovák, P. Aplikace neuronové sítě v řízení mobilního robotu. In Sborník anotací konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 26. 1-26. 7. ISBN 80-7083-970-8.

publikaceBurkovič, J. Navrhování výrobních systému s PR. In Sborník konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 25. 1-25. 5. ISBN 80-7083-970-8.

publikaceKonečný, Z. Několik poznámek k aplikaci e-learningu v technických oborech. In Sborník abstraktů Konference BELCOM\' 05, Trendy v e-learningu. Praha, 2005. s. 34. 1-34. 5. ISBN 80-01-032203-5.

publikaceAdamovský, Z., Skotnica, P., Neborák, I., Mostýn, V. Simulace algoritmu vektorového řízení pohonu s asynchronním motorem pro pohon elektromobilu. In Sborník konference EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika, Brno 8. - 9. 11. 2005. Brno : VUT v Brně, FEKT, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2005. s. 83-88. ISBN 80-214-3052-4.

publikaceBurkovič, J. Údržba zeleně kolem dálnice. In Konference Technická problematika výstavby dálnice D 47, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS HGF VŠB-TU Ostrava, odborná skupina lomového dobývání a úpravnictví a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 19-25. ISBN 80-248-0927-3.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKot, T., Turoň, M. Adding control system to ADAMS models. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 49-54. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceKárník, L., Turoň, M. Analysis of body model for detection 3D metric data in MSC/ADAMS system. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 35-38. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceTuroň, M., Mostýn, V., Kárník, L. Data transfer between Pro/ENGINEER and MSC/ADAMS. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 137-140. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceKárník, L. Obtaining the 3D metrical information with the mobile robot. In Proceedings of the 4th DAAAM International Conference Advanced Technologies for Developing Countries. Slavonski Brod : Mechanical Engineering Fakulty in Slavonski Brod, 2005. s. 537-542. ISBN 953-6048-29-9. ISBN 3-901509-49-6.

publikaceNovák, P. Path learning of the Mobile robot. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 75-80. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceBurkovič, J. Preparing for designing of production system with IR. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 13-16. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceBurkovič, J. Project control of the production system with IR. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 9-12. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceSkařupa, J. Robotics and mechatronics ISC FME. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 5-8. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceKárník, L. Selection of wheel chassis for mobile robots in course of production processes automation. In 6th International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Romania. 2005. pp. 329-334. ISSN 1224-3264. ISBN 973-87237-1-X.

publikaceTvarůžka, A., Buzek, V. Stereovision, mobile robot, 3D helmet. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 141-144. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceNovák, P., Gajdoš, V. The Self localization of the Mobile robot. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 69-74. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceKonečný, Z. The stress analysis of robots and manipulators welded parts. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 45-48. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceGajdoš, V., Novák, P. The Welding machine control system. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 21-24. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceKrys, V., Kot, T. Using the simulation system MSC.ADAMS for hydraulic driven manipulator design. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 55-58. ISBN 80-248-0905-2.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt