Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2004

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 39 publikací odpovídajících výběru:

2004

Monografie

publikaceKárník, L. Analýza a syntéza lokomočních ústrojí mobilních robotů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 150 s. ISBN 80-248-0752-1.

Učebnice, skripta

publikaceBurkovič, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

publikaceKárník, L. Servisní roboty. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.

publikaceKonečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

publikaceNovák, P., Králíček, L., Němec, M. Control of locomotive subsystem mobile robot with omnidirectional wheels. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 151-159. ISSN 1210-0471.

publikaceKonečný, Z., Kárník, L. Další úspěch Katedry robototechniky. Akademik. 2004, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISBN 80-248-0514-6.

publikaceKárník, L. Konstrukce manipulačních nástaveb servisních robotů pro obsluhu pacientů. Jemná mechanika a optika. 2004, roč. 49, č. 2, s. 59-62. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. Kráčející roboty. Technik. 2004, roč. XI, č. 1-2, s. 8-11. ISSN 1210-616X.

publikaceKárník, L. Monitorování servisními roboty. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 5, s. 18-20. ISSN 1210-9592.

publikaceNovák, P. Omnidirectional mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 147-150. ISSN 1210-0471.

publikaceKonečný, Z. Přenos 3D modelů ze systému Pro/ENGINEER. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 6, s. 34-35. ISSN 0862-996x.

publikaceKonečný, Z. Problematika optimalizace v konstrukci robotů. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 5, s. 4-5. ISSN 0862-996x.

publikaceKárník, L., Buzek, V. The joint manipulation mechanism for mobile service robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 83-86. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. The model of manipulation mechanism for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 77-82. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P. Ulrazvukové sonary. Automa. 2004, č. 5, s. 16-17. ISSN 1210-9592.

publikaceMostýn, V. Výsledky pilotního projetu \"Prototyping Manager\" v rámci programu Leonardo da Vinci. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 5, s. 12. ISSN 1213-8916.

publikaceKárník, L. Využití umělých svalů v servisní robotice. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-9592.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V., Novák, P. Významné jubileum Katedry robototechniky. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 2, s. 4-5. ISSN 1213-8916.

Články v zahraničních časopisech

publikace ve ScopusMostýn, V., Skařupa, J. Improving mechanical model accuracy for simulation purposes. Mechatronics. 2004, vol. 14, issue 7, pp. 777-787. ISSN 0957-4158.  DOI   Scopus 

publikaceKárník, L. Létající roboty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 4, s. 47-47. ISSN 1335-2938.

publikaceMostýn, V., Neborák, I. Metody vyšetřování interakce pohonného a mechanického subsystému. Acta Electrotechnica et Informatica. 2004, vol. 4, no. 4, pp. 59-63. ISSN 1335-8243.

publikaceKárník, L. Servisní roboty určené pro transport a manipulaci s předměty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 10, s. 49. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Využití servisních robotů pro monitoring. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 11, s. 20. ISSN 1335-2938.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Konstrukce chapadel robotů metodou \"Top Down\". In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 35. ISBN 80-248-0645-2.

publikaceKonečný, Z., Plchová, A. Matematické modely konstrukci strojů. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 27-28. ISBN 80-903537-0-3.

publikaceVrána, V., Mostýn, V. Ověřování provozních vlastností aktivní napájecí jednotky AFE - Siemens AG. In Sborník z mezinárodního odborného semináře SEKEL 2004, 22. - 24. 9. 2004, Písek u Jablůnkova. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2004. s. 99-104. ISBN 80-248-0619-3.

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Servisní robot pro inspekci potrubí. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 17/4. ISBN 80-248-0645-2.

publikaceBurkovič, J. Servisní roboty pro údržbu a odstraňování keřů a stromů. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. Sborník anotací s. 16. ISBN 80-248-0645-2.

publikacePlchová, A., Konečný, Z. Vývoj nástrojů 3D modelování. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 25-26, ISBN 80-903537-0-3.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceMostýn, V., Kárník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.

publikaceNovák, P., Mostýn, V., Králíček, L. Control of omnidirectional mobile robot. In Proceedings of 5th International Carpathian control conference ICCC 2004, Zakopane 25. - 28. 5. 2004, Poland. Krakow : FMER AGH-UCT Krakow, 2004. pp. 757-762. ISBN 83-89772-00-0.

publikaceNovák, P., Mostýn, V., Kárník, L., Tvarůžka, A. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 332-337. ISBN 80-8073-134-9.

publikaceTvarůžka, A., Novák, P. Robot map building by matching the laser scans. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 546-549. ISBN 80-8073-134-9.

publikaceKárník, L., Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots for manipulation task in urban environment. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 264-269. ISBN 80-8073-134-9.

publikaceKárník, L., Mostýn, V., Novák, P. The service robotics mechanism with manipulation body. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 268-271. ISBN 80-7204-341-2.

publikaceKárník, L. Usage possibilities of mobile robots with manipulation body in course of production processes automatization. In The International Meeting Of The Carpathian Region Specialists In The Field Of Gears, 5th Edition, Baia Mare, Romania. 2004. pp. 149-154. ISSN 1224-3264.

publikaceKárník, L., Turoň, M. Use the manipulation body with artificial muscles in service robots. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 270-275. ISBN 80-8073-134-9.

publikaceBurkovič, J. What are the main aspects of successful implementation of robotization?. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 75-80. ISBN 80-8073134-9.

Disertační práce

publikaceSchindler, P. Aplikace robustních algoritmů pro polohové servosystémy robotů : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. 124 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt