Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2003

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 49 publikací odpovídajících výběru:

2003

Učebnice, skripta

publikaceBurkovič, J. Mechanizace a automatizace výrobních zařízení. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 115 s. ISBN 80-248-0513-8.

publikaceBurkovič, J. Výroba ocelových autokol. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 106. ISBN 80-248-0356-9.

publikaceKonečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 84 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

publikaceKárník, L. Antropomorfní chapadla pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2003, roč. 9, č. 11, s. 50-52. ISSN 1210-9592.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Design specifity of Slender Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, pp. 53-60. ISBN 80–248–0239–2.

publikaceBurkovič, J. Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 9-16. ISSN 1210–0471.

publikaceKonečný, Z., Mostýn, V. Four-Wheel Chassis Parameterization. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 91-96. ISSN 1210–0471.

publikaceSkařupa, J. Integrated Means for Design of Robotic Systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 47-52. ISBN 80–248–0240-6.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Integrovaná počítačová podpora návrhu servisních robotů. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 1, s. 39-43. ISSN 0862-996X.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Kinematická a dynamická analýza mechanismů v CAD systému Pro/Engineer. IT CAD. 2006, roč. 13, č. 2, s. 32-35. ISSN 0862-996X.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J., Novák, P. Kinematics of the parallel manipulator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, pp. 101-104. ISBN 80–248–0239–2.

publikaceSkařupa, J. Means for Support of Engineers Creativeness. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 43-46. ISBN 80–248–0240-6.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty s manipulační nástavbou. Technik. 2003, roč. X, č. 5, s. 9-12. ISSN 1210-616X.

publikaceMostýn, V., Konečný, Z., Kárník, L. Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 97-100. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. Návrh pásového robotu. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 4, s. 39-43. ISSN 0862-996X.

publikaceNovák, P. Quadrature Sensors and Decoding their Signals. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 7-10. ISSN 1210–0471.

publikaceNovák, P., Mostýn, V. Robot Sensor Subsystem with Ultrasonic sensors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 11-16. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. The Model of Belt Chassis for Practical Instruction in Laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 79-84. ISSN 1210 – 0471.

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Use of Design Model Four-Wheel Chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 17-22. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKárník, L. Antropomorfní chapadla. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 6, s. 48-49. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Antropomorfní chapadla 2. časť. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 7-8, s. 40-41. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-2938.

publikaceSkařupa, J. Koncepce řešení pohonů robotů. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 67-69. ISSN 1335-2237.

publikaceKárník, L. Manipulační nástavby u servisních robotů. Strojárstvo. roč. VII, č. 3, s. 29. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, roč. 7, č. 4, s. 63-70. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J., Kárník, L. Modelování interakce mezi řídícím, pohonným a mechanickým subsystémem ramene průmyslového robotu. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4, p. 85-90. ISSN 1335-2393.

publikaceGondek, H., Skařupa, J., Šamárek, J. Optimalizace dopravních tras pásové dopravy. Transport&Logistic. 2003, vol. 3, no. 4, s. 5-14. ISSN 1451-107X.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica. Acta Mechanica Slovaca. 2003, roč. 7, č. 4, s. 113-118. ISSN 1335-2393.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.

publikaceNovák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 1. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2237.

publikaceNovák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 2. Časopis AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 3, s. 98-99. ISSN 1335-2237.

publikaceSkařupa, J., Kárník, L., Mostýn, V. Robot asistent – nový prvek servisní robotiky. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 3, s. 121-128. ISSN 1335-2393.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceSmrček, J., Skařupa, J. Aktuální stav servisní robotiky. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 23. 1-23. 6. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceKonečný, Z. Bases of part modeling. In Workshop 2003 - Václavov u Bruntálu. 2003. s. 32-34. ISBN 80-248-0526-X.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Cíle výzkumu servisní robotiky. In Sborník konference \"Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, září 2003\". Praha : ČVUT, 2003. s. II/31-II/33. ISBN 80-01-02815-1.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Integrovaná návrhová linka servisních robotů. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 20. 1-20. 6. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceKárník, L., Buzek, V. Lokomoční ústrojí servisních robotů pro indoor aplikace. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/34–II/36. ISBN 80-01-02815-1.

publikaceKárník, L., Turoň, M. Manipulační nástavba s umělými svaly. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 12. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Mechatronický model průmyslového robotu. In Sborník semináře \"Setkání uživatelů MSC Software 2003\", 28. - 29. 5. 2003. Brno : MSC Software s. r. o. , 2003. s. 15. 1-15. 8. [CD-ROM].

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Metody modelování mechatronických systémů. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 16. 1-16. 6. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceKárník, L. Možnosti využití manipulační nástavby pro praktickou výuku v laboratoři. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 13. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceNovák, P. Pohybové rovnice všesměrového tříkolového mobilního robotu. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 18. 1-18. 6. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceBurkovič, J. Přípravné fáze návrhu servisních robotů. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 6. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Servisní mobilní robot pro obslužné aplikace. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 7. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceKonečný, Z. Servisní robot pro tělesně postižené. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 15. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceNovák, P. Tříosý pohon mobilního robotu s DC motory. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 19. 1-19. 5. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceNovák, P., Králíček, L. Všesměrový mobilní robot. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/37–II/39. ISBN 80-01-02815-1.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt