Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2002

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 49 publikací odpovídajících výběru:

2002

Monografie

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice, 2002. 190 s. ISBN 80-88922-55-0.

Učebnice, skripta

publikaceNovák, P. Mikropočitačové řídicí systémy. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 112 s. ISBN 80-248-0219-8.

publikaceMostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 111 s. ISBN 80-248-0022-5.

publikaceBurkovič, J. Navrhování RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 114 s. ISBN 80-248-0217-1.

publikaceSkařupa, J. Roboty a manipulátory I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 136 s. ISBN 80-248-0044-6.

Články v domácích časopisech

publikaceKárník, L. Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 318-320. ISSN 0447-6441.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Design specifity of Slender Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceBurkovič, J. Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystem. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKonečný, Z., Mostýn, V. Four-wheel chassis parameterization. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceSkařupa, J. Integrated Means for Design of Robotic Systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J., Novák, P. Kinematics of the parallel manipulator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Lokomoční ústrojí mobilních robotů pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 7, s. 10-11. ISSN 1210-9592.

publikaceSkařupa, J. Means for Support of Engineers Creativeness. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty slouží k monitorování. Technik. 2002, roč. X, č. 11, s. 16-18. ISSN 1210-616X.

publikaceMostýn, V., Konečný, Z., Kárník, L. Modeling of the dynamics of industrial robots with flexible links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Monitoring s využitím servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 316-318. ISSN 0447-6441.

publikaceNovák, P. Připojení inkrementálního senzoru k jednočipovému mikroprocesoru řady x52. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 11, s. 38-39. ISSN 1210-9592.

publikaceNovák, P. Quadrature sensors and decoding their signals. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P. Rotační inkrementální senzory. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 10, s. 32-33. ISSN 1210-9592.

publikaceNovák, P., Mostýn, V. Sensor subsystem of the robot with ultrasonic sensors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Servisní roboty pro prostředí indoor. Technik. 2002, roč. X, č. 8, s. 14-16. ISSN 1210-616X.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Servisní roboty využívané pro aplikace čištění a údržby v oblasti zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 309-312. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. The model of belt chassis for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L., Buzek, V. The specifications and analysis of working environment for designed model of four-wheel chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Use of design model four-wheel chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKonečný, Z. Úspěch posluchače katedry robototechniky. Akademik. 2002, s. 14. ISSN 1213-8916.

publikaceMarcinčin, J., Paško, J., Kárník, L. Výhody aplikácie počítačových grafických systémov v zdravotníctve. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 304-306. ISSN 0447-6441.

publikacePlchová, A., Konečný, Z. Výuka CAD systémů na Fakultě strojní, VŠB–TU Ostrava. IT CAD. 2002, roč. 12, č. 3, s. 22-23. ISSN 0862-996x.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy s pásovým podvozkem. Acta Mechanica Slovaca. 2002, vol. 6, no. 4, pp. 79-84. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Possibility use of mobile robots in manufacturing. Výrobné Inžinierstvo. 2002, roč. 1, č. 2-3, pp. 26-28. ISSN 1335-7972-XX.

publikaceKárník, L. Servisní roboty na kolovém podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní roboty na šestikolovém a speciálním podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 11, s. 44-45. ISSN 1335-2938.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceSkařupa, J. Aktuální problémy ve výuce výrobní techniky a robototechniky. In Sborník Stretnutie kateder výrobných strojo, systémov a robotiky, Žilina 11. - 12. 9. 2002. Žilina : TU Žilina, 2002. s. 51-62.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J., Špička, I. Analysis of the mechanisms with flexible parts. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 57-60. ISBN 80-7099-889-X.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. CAD design of robotic systems. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 99-102. ISBN 80-7099-889-X.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support for the development of mechatronic systems. In Proceedings of the 5th International symposium Mechatronics 2002, 5. - 7. 6. 2002, Gabčíkovo. Bratislava : STU Bratislava, 2002. s. 68-74. ISBN 80-227-1714-2.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Integrated workplace for the development of robotic systems. In Proceedings of the International Conference on Engineering Education – ICEE 2002, 18. - 22. August 2002. Manchester : UMIST, 2002. s. 1-4.

publikaceMostýn, V., Novák, P. Laser navigation systém of the mobile robot. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 255-260. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceKonečný, Z. Methods of Strength Analyses in Robotic Design. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 213-216. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceMostýn, V., Novák, P., Špička, I. Modeling of the mechatronic systems in MSC/ADAMS environment. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 53-56. ISBN 80-7099-889-X.

publikaceNovák, P. New smart web modules for industrial controls. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7099-889-X.

publikaceNovák, P. Problems of safety assurance of IPC control systems. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 275-280. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceNovák, P. Sensors for orientation of mobile robots. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 281-284. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceSkařupa, J. Software for creativity support. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 95-98. ISBN 80-7099-889-X.

publikaceNovák, P., Mostýn, V. Sonar SFR08 for mobile robot and their interfacing. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 65-68. ISBN 80-7099-889-X.

publikaceBurkovič, J. Spolehlivost provozů RTP. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 63-66. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceKárník, L. The mobile robots on belt chassis for monitoring activities. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 175-178. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceKárník, L., Buzek, V. The model of four-wheel chassis. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 179-182. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceKárník, L. Use of mobile robots at automatization industrial process. In V. Medzinárodná konferencia: Nové smery vo výrobných technológiách 2002, Prešov. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2002. s. 317-321. ISBN 80-70099-828-8.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt