Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2001

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 44 publikací odpovídajících výběru:

2001

Monografie

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 190 s. ISBN 80-xxxxx-xx-x.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Teorie průmyslových robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 150 s. ISBN 80-88922-35-6.

Učebnice, skripta

publikaceKonečný, Z. Modelování a analýza konstrukce robotů I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 136 s.

publikaceMostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 120 s.

publikaceMostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl. [online]. 2001. Dostupný z WWW : <http://robot.vsb.cz/ProMechanica/Start.htm>.

publikaceSkařupa, J. Průmyslové a servisní roboty : Návrh a konstrukce. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 135 s.

publikaceBurkovič, J. Spolehlivost, diagnostika, jakost. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 110 s. ISBN 80-7078-838-0.

Články v domácích časopisech

publikaceNovák, P., Fuxa, J. Adapted laboratory control system for research of fatigue strength. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L., Buzek, V. Analyse of translation modules of mobile service robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Application of service robots in building. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceBurkovič, J. Einfluss des menschlichen Faktors auf die Zuferässigkeit der Robotererzeugungssysteme. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Influence of driving mechanisms mass properties to generalized forces in robot joints. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceMostýn, V., Neborák, I. Metodika dimenzování pohonů dynamicky náročných mechanismů. Elektrotechnika v praxi. 2001, roč. 11, č. 1-2, s. 2-4. ISSN 0862-9730.

publikaceNovák, P. Motion control of mobile robot. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Obslužná robotická zařízení ve zdravotnictví využívající antropomorfní chapadla. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 10, s. 335-337. ISSN 0447-6441.

publikaceBuzek, V. Obslužný manipulátor k invalidnímu vozíku. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P. Resources for Real-Time process control and data acquisition. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P. Rozhraní pro průmyslové senzory s komunikací SSI. Automa. 2001, č. 11, s. 38. ISSN 1210-9592.

publikaceNovák, P. SSI - komunikace pro průmyslové senzory. Automa. 2001, č. 10, s. 38-40. ISSN 1210-9592.

publikaceKárník, L. Transportní a rehabilitační robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 1, s. 26-28. ISSN 0447-6441.

publikaceKonečný, Z., Skařupa, J. Variační geometrie v konstrukci PRaM. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKárník, L. Chassis of service robots with exploitation for destruction, renewal and diagnostics buildings. Transactions of the Universities of Košice. 2001, č. 1, s. 7-12. ISSN 1335-2334.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Improving of the Mechanical Model Accuracy for Simulation Purposes. Mechatronics. 2001, no. X. (předloženo k publikaci).

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKárník, L. Application of service robots for renewal and diagnostics buildings. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 117-124. ISSN 1212-5709.

publikaceNovák, P. Laboratory control system for research of fatigue strength. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 51.1-51.6. ISBN 80-7078-890-9.

publikaceMostýn, V., Neborák, I. Momentové řízení pohybových os robotů. In Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001. Plzeň, 2001. pp. 231-236. ISBN 80-02-01434-0.

publikaceNovák, P. Senzorický subsystém mobilního robotu. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 92-97. ISSN 1212-5709.

publikaceSkařupa, J. Servisní roboty - nové přístupy k zadání úkolů pro vývoj. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 98-104. ISSN 1212-5706.

publikaceNeborák, I., Kopecký, M., Mostýn, V. Simulace chování pohonů robotu. In Sborník konference Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001, Hustopeče 28. - 29. 5. 2001. 2001. [CD-ROM].

publikaceKopecký, M., Neborák, I., Mostýn, V. Simulace se spínaným reluktančním motorem. In Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001. Plzeň, 2001. pp. 225-230. ISBN 80-02-01434-0.

publikaceNovák, P., Fuxa, J. SSI-Interface and protocol for industrial sensors. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 50. 1-50. 6. ISBN 80-7078-890-9.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceBuzek, V. Application Carbon. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 27-30. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceBuzek, V. Application of carbon composites for structure of manipulator. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 27-30. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support in design of mechatronic systems. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 23-28. ISBN 80-7078-901-8.

publikaceNovák, P., Mostýn, V. Control Of Driving Subsystem Mobile Robot. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 83-86. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceNovák, P. IR sensors in orientation subsystem of mobile robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 29-32. ISBN 80-7078-901-8.

publikaceNovák, P. Quadrature Decoder Interface. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 79-82. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Service robots - formulation of task for development and tools of solutions. In 10th Int. Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2001. Vienna : Vienna University of Technology, 2001. abstrakts p. 14, [CD-ROM].

publikaceKárník, L., Konečný, Z. Special of translation modules of mobile service robots. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 63-68. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceKonečný, Z., Kárník, L. The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 75-78. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. The method of properties transfer on new-proposed robots. In 16th International Conference on Production Research ICPR - 16. Praha : CTU Praha, 2001. [CD-ROM].

publikaceKárník, L. The possibility of using artificial muscles from SMA material in anthropomorphic grippers for service robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 16-19. ISBN 80-7078-901-8.

publikaceKárník, L. The possible use of sma artificial muscles in service robots. In Mechatronics robotics and biomechanics. Třešť, 2001. s. 149-154. ISSN 80-7204-207-6.

publikaceBurkovič, J. Wie wird die entwikelung der Erzeugungssystems. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 23-26. ISBN 80-7099-749-4.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt