Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 2000

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 52 publikací odpovídajících výběru:

2000

Monografie

publikaceKárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. Mobilní roboty. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2000. 150 s. ISBN 80-88922-35-6.

publikaceBurkovič, J. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování : učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. 1. vyd. Ostrava : ZEROSS, 2000. Kapitola 4 a 6, s. 63-74, 93-105. ISBN 80-85771-72-1.

Učebnice, skripta

publikaceMostýn, V. Mechatronika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 68 s. ISBN 80-7078-734-1.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Metody a nástroje návrhu mechatronických zařízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Návrh akčního subsystému robotu – příklady aplikace systémů počítačové podpory inovací CAI, CAD. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.

publikaceSkařupa, J. Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací - CAI. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 92 s. Interní učební text.

publikaceNovák, P. Průmyslové řídicí systémy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 104 s. ISBN 0-7078-733-3.

publikaceNovák, P. Řídicí systémy procesní úrovně. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 133 s. Interní učební text.

publikaceKárník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 66 s. ISBN 80-7078-739-2.

Články v domácích časopisech

publikaceSkařupa, J., Novák, P. Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava. Informátor. srpen 2000, s. 15.

publikaceNovák, P., Skařupa, J. Katedra robototechniky FS VŠB-TU Ostrava. Automa. 2000, č. 1, s. 40. ISSN 1210-9592.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Methods and tools for modeling of mechanisms. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Mobilní robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2000, roč. 45, č. 6, s. 178-180. ISSN 0447-6441.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Model parametrization as a method of properties transfer on new-proposed robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikacePauček, M. Modulární software pro řízení průmyslového robotu. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1, s. 205-208. ISSN 1210-0471.

publikaceSkařupa, J., Kárník, L. Rozvoj katedry robototechniky. Informátor. srpen 2000, s. 12.

publikaceNovák, P. Technical aids of orientation of mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1, s. 61-66. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Use of mobile robots for liquidation and renewal buildings. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceNovák, P. Vybrané způsoby zabezpečení spolehlivosti řídicích systémů s IPC. Automa. 2000, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-9592.

publikaceNovák, P., Noskievič, P. Zabezpečení spolehlivosti řízení pódiových stolů v Obecním domě v Praze. Automa. 2000, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-9592.

Články v zahraničních časopisech

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2000, roč. 1, č. 1, s. 39-46. ISSN 1335-2393.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Behavioral Modeling – a new capability of CAD systems. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 33.1-34.7. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Computer support of development new type robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 247-250. ISBN 80-7099-631-5.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Design and innovation methods of robotic systems. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 36-42. ISBN 80-238-5539-5.

publikaceNovák, P. Distance measuring servo for mobile robots. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 38.1-38.6. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J., Kafka, M. Dynamic model of robot OJ10. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 34.1-34.9. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKonečný, Z. Inteligentní metody tvarové a rozměrové optimalizace. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 36-39. ISBN 80-7078-745-7.

publikaceBuzek, V. Laboratory robots for teaching purposes. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 16. 1-16. 4. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKárník, L., Marcinčin, J., Paško, J. Mobilné robotické zariadenia vo výrobe. In III. Medzinárodná konferencia Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky, Prešov. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 153-156. ISBN 80-7099-618-8.

publikaceKárník, L. Model of walking robot with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 20.1-20.3. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceBurkovič, J. Možnosti diagnostiky PR. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 13.1-13.4. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKárník, L. Možnosti uplatnění biorobotických kloubových ramen s antropomorfním chapadlem v nestrojírenských oblastech. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 531-534. ISBN 80-7099-524-6.

publikaceKárník, L. Možnosti uplatnění umělých svalů u mobilních robotů. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 535-536. ISBN 80-7099-524-6.

publikaceNovák, P. Near proximity sensor for mobile robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 159-164, ISBN 80-7099-631-5.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Progressive methods in design of industrial robots and manipulators. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 75-81 ISBN 80-238-5539-5.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Project management in CAD system PRO/Engineer. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 135-138. ISBN 80-7099-631-5.

publikaceSkařupa, J., Pluháček, P. Robot analysis – condition of successfull innovation. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 154-157. ISBN 80-7078-745-7.

publikaceSkařupa, J. Service robots – formulation of a task order for development. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 54.1-54.6. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceNovák, P. Servo300 - 3-axis servo motor control PC card. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 37.1-37.4. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKárník, L. SMA jako umělý sval v biorobotických mechanismech. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 119-122. ISBN 80-7078-745-7.

publikaceBurkovič, J. Spolehlivost PR v PVS. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 14.1-14.4. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceBurkovič, J. Spolehlivosti a preventivní údržba v PVS s PR. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 97-100. ISBN 80-7078-745-7.

publikaceSkařupa, J. Techoptimizer – the tool for innovation and new solution in robotics. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 52.1-52.7. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. The innovation methods in the field of robotics. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 53.1-53.4. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKárník, L. The model of anthropomorphic gripper with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 21.1-21.3. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKonečný, Z. The optimalazation of industrial robots structur. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 25.1-25.4. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKonečný, Z. The optimalization of cross-sections for robot’s arms. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s 26.1-26.3. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceBurkovič, J. Význam sběru informací o činnosti PR v PVS. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 15.1-15.4. ISBN 80-7078-799-6.

Disertační práce

publikaceLyko, Z. Počítačová podpora konstrukčního řešení PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 92 s.

publikaceBurkovič, J. Problematika nasazování průmyslových robotů v pružných výrobních systémech z hlediska spolehlivosti provozu, seřizování a údržby : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 155 s.

publikaceKonečný, Z. Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 87 s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt