Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled publikací katedry za rok 1999

  Filtrování

      

Druh:           

Databáze:                             

  Vyhledávání

      

  Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

počítadlo Statistiky publikací    

Nalezeno celkem 23 publikací odpovídajících výběru:

1999

Monografie

publikaceKárník, L., Marcinčin, J. Biorobotická zařízení. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-902746-0-9.

Učebnice, skripta

publikaceNovák, P. Řídicí systémy procesní úrovně řízení na bázi IPC. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 114 s.

Články v domácích časopisech

publikaceSkařupa, J. Development and innovation of robotics systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 121-125. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.

publikaceKárník, L. Možnosti uplatnění biorobotických mechanismů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 1999, roč. 44, č. 11-12, s. 370-372. ISSN 0447-6441.

publikaceNovák, P. Problems of safety of the control systems based on IPC. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 35-40. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.

publikaceNovák, P. Spolehlivost řídicích systémů s IPC. Automa. 1999, č. 11-12, s. 4-8.

publikaceKárník, L. The model of anthropomorphic gripper for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 133-137. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.

publikaceKárník, L. The possibility of using biorobotic join arms in health area. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 127-132. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Aplikace skeletonů pro návrh PRaM metodou funkčních celků. In Workshop 99 fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 77-80. ISBN 80-7078-637-X.

publikaceNovák, P. Problematika bezpečnosti řídicích systémů s IPC. In Sborník XXIII. semináře ASŘ´99. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 1-9. ISBN 80-7078-666-3.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 265-272. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Dynamic models of drives in CAD systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 183-186. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceBuzek, V., Martínek, P. Mechanized shelf for bar material. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 173-177. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceKárník, L., Marcinčin, J. Mobilné robotické zariadenia. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 153-156. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceBuzek, V. Model of column robot for laboratory teaching. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 61-63. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceMarcinčin, J., Palko, A., Petruška, P., Kárník, L. Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 145-148. ISBN 80-7099-456-8.

publikaceMarcinčin, J., Kárník, L. Perspektívy rozvoja komplexných podnikových informačných systémov. In Informatika a algoritmy\'99. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 20-23. ISBN 80-88941-05-9.

publikaceNovák, P., Noskievič, P. Reliability assurance control of stages podia in Smetana concert hall in Municipal home in Prague. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 193-196. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceKárník, L., Marcinčin, J., Havrila, M., Hricová, R. Tendencie v aplikovaní biorobotických zariadení v zdravotníctve. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 161-164. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceKárník, L., Marcinčin, J. Tendencie v oblasti automatizovaného riadenia NC techniky prostredníctvom CAM systémov. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 368-370. ISBN 80-7099-423-1.

publikaceKonečný, Z. The methodology of creation robot’s mechanical structure by CAD/CAM system Pro/ENGINEER. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 131-134. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceKárník, L. The possible use of artificial muscled in biorobotic mechanism. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 109-114. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceNovák, P. The selected manners increasing safety of control systems based on IPC. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 197-200. ISBN 80-7099-453-3.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt