Katedra robotiky 

přihlásit do systému

doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. - přehled publikací

Filtrování

      

Druh:           

Databáze:        

Vyhledávání

 

Styl zobrazení

Seskupování výpisu:     

Styl zobrazení:  

Nalezeno celkem 48 publikací odpovídajících výběru:

2018

Články v domácích časopisech

publikace ve ScopusSuder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus 

publikace ve ScopusPastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Kárník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus 

Články v zahraničních časopisech

publikace s IFNovák, P., Kot, T., Babjak, J., Konečný, Z., Moczulski, W., Rodriguez-lópez, A. Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines. Applied Sciences. 2018, vol. 8, Issue 11 (special issue Advanced Mobile Robotics). ISSN 2076-3417.  DOI   Scopus   WoS   Impact 1.689 (Q3) 

2015

Články v zahraničních časopisech

publikaceKonečný, Z. Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 816, pp. 357-362. ISSN 1662-7482.

publikaceKonečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.

2014

Články v zahraničních časopisech

publikaceKumičáková, D., Konečný, Z. Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing. Communications. 2014, vol. 16, no 3A, pp 148-153. ISSN 1335-4205.

2009

Články v domácích časopisech

publikaceCichý, Z., Konečný, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Solution of Inverse Problem of Kinematics in the Pro/Engineer System. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 346-349. ISBN 978-80-553-0288-1.

Habilitační práce

publikaceKonečný, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s.

2008

Články v zahraničních časopisech

publikaceKonečný, Z., Mostýn, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393.

2007

Učebnice, skripta

publikaceKonečný, Z., Krys, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKonečný, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010.

2006

Články v zahraničních časopisech

publikaceKonečný, Z., Krys, V. Creation of the rotational joint for the strength calculation purposes. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 243-247. ISSN 1335-2393.

publikaceKonečný, Z. Models of robots mechanism in CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 239-242. ISSN 1335-2393.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client. In Konference BELCOM\' 06, Spolupráce univerzi při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů, Praha 2006. Praha : ČVUT Praha, 2006. s. 36. ISBN 80-239-6601-4.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKočí, P., Konečný, Z. Preparation of educational materials for LMS Moodle on FS. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 199-203. ISBN 80-7368-199-4.

publikaceKonečný, Z., Kočí, P. The LMS Moodle aplication in technical subject. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 204-207. ISBN 80-7368-199-4.

2005

Články v domácích časopisech

publikaceKonečný, Z. The application of Top Down method in mechanisms. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 127-131. ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

publikaceKonečný, Z. Technologie Top Down Design v návrhu struktur robotů. AT&P journal. 2005, roč. XII, č. 2, s. 43-44. ISSN 1335-2237.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Několik poznámek k aplikaci e-learningu v technických oborech. In Sborník abstraktů Konference BELCOM\' 05, Trendy v e-learningu. Praha, 2005. s. 34. 1-34. 5. ISBN 80-01-032203-5.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. The stress analysis of robots and manipulators welded parts. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 45-48. ISBN 80-248-0905-2.

2004

Učebnice, skripta

publikaceKonečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

publikaceKonečný, Z., Kárník, L. Další úspěch Katedry robototechniky. Akademik. 2004, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISBN 80-248-0514-6.

publikaceKonečný, Z. Přenos 3D modelů ze systému Pro/ENGINEER. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 6, s. 34-35. ISSN 0862-996x.

publikaceKonečný, Z. Problematika optimalizace v konstrukci robotů. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 5, s. 4-5. ISSN 0862-996x.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Konstrukce chapadel robotů metodou \"Top Down\". In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 35. ISBN 80-248-0645-2.

publikaceKonečný, Z., Plchová, A. Matematické modely konstrukci strojů. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 27-28. ISBN 80-903537-0-3.

publikacePlchová, A., Konečný, Z. Vývoj nástrojů 3D modelování. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 25-26, ISBN 80-903537-0-3.

2003

Učebnice, skripta

publikaceKonečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 84 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

publikaceKonečný, Z., Mostýn, V. Four-Wheel Chassis Parameterization. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 91-96. ISSN 1210–0471.

publikaceMostýn, V., Konečný, Z., Kárník, L. Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 97-100. ISSN 1210–0471.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Bases of part modeling. In Workshop 2003 - Václavov u Bruntálu. 2003. s. 32-34. ISBN 80-248-0526-X.

publikaceKonečný, Z. Servisní robot pro tělesně postižené. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 15. ISBN 80-248-0494-8.

2002

Články v domácích časopisech

publikaceKonečný, Z., Mostýn, V. Four-wheel chassis parameterization. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceMostýn, V., Konečný, Z., Kárník, L. Modeling of the dynamics of industrial robots with flexible links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKonečný, Z. Úspěch posluchače katedry robototechniky. Akademik. 2002, s. 14. ISSN 1213-8916.

publikacePlchová, A., Konečný, Z. Výuka CAD systémů na Fakultě strojní, VŠB–TU Ostrava. IT CAD. 2002, roč. 12, č. 3, s. 22-23. ISSN 0862-996x.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Methods of Strength Analyses in Robotic Design. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 213-216. ISBN 80-7099-826-1.

2001

Učebnice, skripta

publikaceKonečný, Z. Modelování a analýza konstrukce robotů I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 136 s.

Články v domácích časopisech

publikaceKonečný, Z., Skařupa, J. Variační geometrie v konstrukci PRaM. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKárník, L., Konečný, Z. Special of translation modules of mobile service robots. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 63-68. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceKonečný, Z., Kárník, L. The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 75-78. ISBN 80-7099-749-4.

2000

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Inteligentní metody tvarové a rozměrové optimalizace. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 36-39. ISBN 80-7078-745-7.

publikaceKonečný, Z. The optimalazation of industrial robots structur. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 25.1-25.4. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKonečný, Z. The optimalization of cross-sections for robot’s arms. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s 26.1-26.3. ISBN 80-7078-799-6.

Disertační práce

publikaceKonečný, Z. Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 87 s.

1999

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. Aplikace skeletonů pro návrh PRaM metodou funkčních celků. In Workshop 99 fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 77-80. ISBN 80-7078-637-X.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

publikaceKonečný, Z. The methodology of creation robot’s mechanical structure by CAD/CAM system Pro/ENGINEER. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 131-134. ISBN 80-7099-453-3.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt