Department of Robotics 

login

Ing. Ladislav Kárník, CSc. - Publications

Filtering

      

Type:           

Database:        

Search

 

Display mode

List grouping:     

Display mode:  

A total of 156 publications matching your selection found:

2018

Articles In Czech Journals

publikace ve ScopusPastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Kárník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus 

Articles In Foreign Journals

publikace s IFVavra, P., Kárník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., El-gendi, A., Czudek, S. Advancement in Liver Laparoscopic Resection – Development of a New Surgical Device. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2018, vol. 51, issue 4. ISSN 0100-0879. e-ISSN 1678-8451.  DOI   Scopus   WoS   Impact 1.492 (Q3) 

2016

Monographs

publikaceKolíbal, Z., Blecha, P., Knoflíček, R., Singule, V., Kárník, L., Blecha, R., Bradáč, F., Pavlík, J., Kuleba, T., Pochylý, A. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Vutium, 2016. 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.

Articles In Foreign Journals

publikace s IFVavra, P., Kárník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Prochazka, V., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., Czudek, S. Adjustable Laparoscopic Surgical Device. Surgical Innovation. 2016, vol. 23, issue 6, pp. 644-645. ISSN 1553-3350. e-ISSN 1553-3351.  DOI   Scopus   Impact 1.909 (Q2) 

2013

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 282, pp. 80-89. ISSN 1662-7482

2012

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Monitorovací rameno pro mobilní roboty. Strojárstvo. 2012, č. 12, s. 92-94. ISSN 1335-2938.

2011

Monographs

publikaceSmrček, J., Kárník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4.

publikaceSmrček, J., Kárník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Modulární pásový robot ARES. STROJÁRSTVO. 2011, roč. XV, č. 11/2011, s. 106-107. ISSN 1335-2938.

2010

Textbooks

publikaceKárník, L. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 133 s. ISBN 978-80-248-2318-8.

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L., Studénka, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty s Weinsteinovými koly. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 7-8/2010, s. 50-51.

publikaceKárník, L. The Prototype of Modular Robots for Manipulation Task, Monitoring and 3d Metrical Data Capturing. Metalurgia. 2010, vol. 49, no. 2, pp. 315-319. ISSN 0543-5846.

Contributions In International Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L., Studénka, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.

publikaceKárník, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.

2009

Articles In Czech Journals

publikaceKrys, V., Kárník, L. CENTRUM ROBOTIKY. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 8. ISSN 1213-8916.

publikaceKárník, L. Pořizování 3D metrických dat kolovými servisními roboty. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 6, s. 371-373. ISSN 0005-125X.

publikaceKárník, L. Setkání absolventů Katedry robototechniky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 4, s. 10. ISSN 1213-8916.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Mobilní roboty pro odběr vzorků. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Pásová lokomoční ústrojí pro větší zatížení. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 12, s. xx-xx. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Studénka, M. Practical Usage of Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 83-86. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L., Studénka, M. The Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 87-92. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Zásobníky na odebrané vzorky. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 5, s. 94-95. ISSN 1335-2938.

2008

Textbooks

publikaceSmrček, J., Kárník, L. Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia. 1. vyd. Košice : Edícia ved. a odb. literatúry SjF TU, 2008. 534 s. ISBN 80-7165-713-2.

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. 3D data capturing service robot protoype. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1. s. 119-127. ISSN 1210-0471.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Jízdní vlastnosti mobilních robotů v závislosti na způsobu zavěšení kol. AUTOMOTIVE REVUE trendy v automobilovom priemysle. 2008, roč. I, č. 1, s. 119-121. ISBN 978-80-969789-4-6.

publikaceKárník, L. Létající servisní roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 10, s. 130-131. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 1, s. 46-47. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty se speciálními koly. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 12, s. 50-51. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. Monitoring and 3D metric data capturing robot. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 321-328. ISSN 1335-2392.

publikaceKárník, L. Monitorování pod vodou servisními roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 6, s. 82-83. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Náhrady horních končetin v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 11. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Prototypy mobilních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 2, s. 62-63. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní robotika v zemědělství. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 3, s. 65. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní roboty pro označování objektů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 7-8, s. 54-55. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Stankovič, J. Zkoumání objektů pomocí servisních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 9, s. 158-159. ISSN 1335-2938.

2007

Textbooks

publikaceKárník, L. Biorobotika. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 978-80-248-1646-3.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Aplikace víceprstých efektorů u mobilních servisních robotů. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 2, s. 54-55. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Čtyřkolový servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 7-8, s. 66-67. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Manipulační nástavby s umělými svaly v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 3, s. 42-43. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní robotika v oblasti stavebnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 6, s. 76-77. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní robotika v oblasti zdravotnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 4, s. 66-67. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Speciální efektory v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 12, s. 54-55. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Využití mobilních robotů se šesti a vícekolovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 1, s. 50-51. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Využití servisních robotů pro úklidové činnosti. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 11, s. 98-99. ISSN 1335-2938.

Contributions In Czech Conferences Or Workshops

publikaceStankovič, J., Kárník, L., Vala, D., Fialík, O. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. In Embedded Systems & Microsoft Technologies : Student Research Papers. Ostrava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB–TU Ostrava, 2007. pp. 32-38. ISBN 978-80-248-1650-0.

2006

Textbooks

publikaceKárník, L. Periferní zařízení RTP. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 132 s. ISBN 80-248-1221-5.

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L. Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat. AUTOMA. 2006, roč. 12, č. 11, s. 48–50. ISSN 1210-9592.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Modeling and simulation of the wheel chassis. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 193-198. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2006, roč. X, č. 3, s. 52-53. ISSN 1335-2938.

publikaceKumičáková, D., Kárník, L. Robot hands – the different approaches to the design solution. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 281-288. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Simulation and analysis of the service robots. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 199-204. ISSN 1335-2393.

Contributions In Czech Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L. Neprůmyslové vlastnictví: Autorské právo. In Řízení vědy výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s. 151-154. ISBN 80-7368-200-1.

2005

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L. Mobilní roboty pro manipulační úlohy ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2005, roč. 50, č. 6, s. 192-194. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat. AUTOMA. 2005, roč. 11, č. 12, s. 2-4. ISSN 1210-9592.

publikaceKárník, L. Monitorování a získávání 3D metrických dat mobilními roboty. Technik. 2005, roč. XIII, č. 7, s. 7. ISSN 1210-616X.

publikaceKárník, L. The model of extension of service robot for monitoring and obtained metrical 3D information. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 123-126. ISSN 1210-0471.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Analýza 3D modelů kolových podvozků mobilních robotů ve fázi navrhování. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 11, s. 62-63. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 6, s. 84-84. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní roboty určené pro práci pod vodou. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 10, s. 57-57. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Využívání servisních robotických systémů pro manipulaci s objekty. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 12, s. 44-45. ISSN 1335-2938.

Contributions In International Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L., Turoň, M. Analysis of body model for detection 3D metric data in MSC/ADAMS system. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 35-38. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceTuroň, M., Mostýn, V., Kárník, L. Data transfer between Pro/ENGINEER and MSC/ADAMS. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 137-140. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceKárník, L. Obtaining the 3D metrical information with the mobile robot. In Proceedings of the 4th DAAAM International Conference Advanced Technologies for Developing Countries. Slavonski Brod : Mechanical Engineering Fakulty in Slavonski Brod, 2005. s. 537-542. ISBN 953-6048-29-9. ISBN 3-901509-49-6.

publikaceKárník, L. Selection of wheel chassis for mobile robots in course of production processes automation. In 6th International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Romania. 2005. pp. 329-334. ISSN 1224-3264. ISBN 973-87237-1-X.

2004

Monographs

publikaceKárník, L. Analýza a syntéza lokomočních ústrojí mobilních robotů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 150 s. ISBN 80-248-0752-1.

Textbooks

publikaceKárník, L. Servisní roboty. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.

Articles In Czech Journals

publikaceKonečný, Z., Kárník, L. Další úspěch Katedry robototechniky. Akademik. 2004, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISBN 80-248-0514-6.

publikaceKárník, L. Konstrukce manipulačních nástaveb servisních robotů pro obsluhu pacientů. Jemná mechanika a optika. 2004, roč. 49, č. 2, s. 59-62. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. Kráčející roboty. Technik. 2004, roč. XI, č. 1-2, s. 8-11. ISSN 1210-616X.

publikaceKárník, L. Monitorování servisními roboty. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 5, s. 18-20. ISSN 1210-9592.

publikaceKárník, L., Buzek, V. The joint manipulation mechanism for mobile service robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 83-86. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. The model of manipulation mechanism for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 77-82. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Využití umělých svalů v servisní robotice. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-9592.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Létající roboty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 4, s. 47-47. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní roboty určené pro transport a manipulaci s předměty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 10, s. 49. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Využití servisních robotů pro monitoring. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 11, s. 20. ISSN 1335-2938.

Contributions In Czech Conferences Or Workshops

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Servisní robot pro inspekci potrubí. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 17/4. ISBN 80-248-0645-2.

Contributions In International Conferences Or Workshops

publikaceMostýn, V., Kárník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.

publikaceNovák, P., Mostýn, V., Kárník, L., Tvarůžka, A. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 332-337. ISBN 80-8073-134-9.

publikaceKárník, L., Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots for manipulation task in urban environment. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 264-269. ISBN 80-8073-134-9.

publikaceKárník, L., Mostýn, V., Novák, P. The service robotics mechanism with manipulation body. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 268-271. ISBN 80-7204-341-2.

publikaceKárník, L. Usage possibilities of mobile robots with manipulation body in course of production processes automatization. In The International Meeting Of The Carpathian Region Specialists In The Field Of Gears, 5th Edition, Baia Mare, Romania. 2004. pp. 149-154. ISSN 1224-3264.

publikaceKárník, L., Turoň, M. Use the manipulation body with artificial muscles in service robots. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 270-275. ISBN 80-8073-134-9.

2003

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L. Antropomorfní chapadla pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2003, roč. 9, č. 11, s. 50-52. ISSN 1210-9592.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty s manipulační nástavbou. Technik. 2003, roč. X, č. 5, s. 9-12. ISSN 1210-616X.

publikaceMostýn, V., Konečný, Z., Kárník, L. Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 97-100. ISSN 1210–0471.

publikaceKárník, L. Návrh pásového robotu. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 4, s. 39-43. ISSN 0862-996X.

publikaceKárník, L. The Model of Belt Chassis for Practical Instruction in Laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 79-84. ISSN 1210 – 0471.

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Use of Design Model Four-Wheel Chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 17-22. ISSN 1210–0471.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Antropomorfní chapadla. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 6, s. 48-49. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Antropomorfní chapadla 2. časť. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 7-8, s. 40-41. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Manipulační nástavby u servisních robotů. Strojárstvo. roč. VII, č. 3, s. 29. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, roč. 7, č. 4, s. 63-70. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J., Kárník, L. Modelování interakce mezi řídícím, pohonným a mechanickým subsystémem ramene průmyslového robotu. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4, p. 85-90. ISSN 1335-2393.

publikaceSkařupa, J., Kárník, L., Mostýn, V. Robot asistent – nový prvek servisní robotiky. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 3, s. 121-128. ISSN 1335-2393.

Contributions In Czech Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L., Buzek, V. Lokomoční ústrojí servisních robotů pro indoor aplikace. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/34–II/36. ISBN 80-01-02815-1.

publikaceKárník, L., Turoň, M. Manipulační nástavba s umělými svaly. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 12. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceKárník, L. Možnosti využití manipulační nástavby pro praktickou výuku v laboratoři. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 13. ISBN 80-248-0494-8.

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Servisní mobilní robot pro obslužné aplikace. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 7. ISBN 80-248-0494-8.

2002

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L. Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 318-320. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. Lokomoční ústrojí mobilních robotů pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 7, s. 10-11. ISSN 1210-9592.

publikaceKárník, L. Mobilní roboty slouží k monitorování. Technik. 2002, roč. X, č. 11, s. 16-18. ISSN 1210-616X.

publikaceMostýn, V., Konečný, Z., Kárník, L. Modeling of the dynamics of industrial robots with flexible links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Monitoring s využitím servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 316-318. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. Servisní roboty pro prostředí indoor. Technik. 2002, roč. X, č. 8, s. 14-16. ISSN 1210-616X.

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Servisní roboty využívané pro aplikace čištění a údržby v oblasti zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 309-312. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. The model of belt chassis for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L., Buzek, V. The specifications and analysis of working environment for designed model of four-wheel chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceBuzek, V., Kárník, L. Use of design model four-wheel chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

publikaceMarcinčin, J., Paško, J., Kárník, L. Výhody aplikácie počítačových grafických systémov v zdravotníctve. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 304-306. ISSN 0447-6441.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy s pásovým podvozkem. Acta Mechanica Slovaca. 2002, vol. 6, no. 4, pp. 79-84. ISSN 1335-2393.

publikaceKárník, L. Possibility use of mobile robots in manufacturing. Výrobné Inžinierstvo. 2002, roč. 1, č. 2-3, pp. 26-28. ISSN 1335-7972-XX.

publikaceKárník, L. Servisní roboty na kolovém podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-2938.

publikaceKárník, L. Servisní roboty na šestikolovém a speciálním podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 11, s. 44-45. ISSN 1335-2938.

Contributions In International Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L. The mobile robots on belt chassis for monitoring activities. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 175-178. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceKárník, L., Buzek, V. The model of four-wheel chassis. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 179-182. ISBN 80-7099-826-1.

publikaceKárník, L. Use of mobile robots at automatization industrial process. In V. Medzinárodná konferencia: Nové smery vo výrobných technológiách 2002, Prešov. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2002. s. 317-321. ISBN 80-70099-828-8.

2001

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L., Buzek, V. Analyse of translation modules of mobile service robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Application of service robots in building. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

publikaceKárník, L. Obslužná robotická zařízení ve zdravotnictví využívající antropomorfní chapadla. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 10, s. 335-337. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. Transportní a rehabilitační robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 1, s. 26-28. ISSN 0447-6441.

Articles In Foreign Journals

publikaceKárník, L. Chassis of service robots with exploitation for destruction, renewal and diagnostics buildings. Transactions of the Universities of Košice. 2001, č. 1, s. 7-12. ISSN 1335-2334.

Contributions In Czech Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L. Application of service robots for renewal and diagnostics buildings. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 117-124. ISSN 1212-5709.

Contributions In International Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L., Konečný, Z. Special of translation modules of mobile service robots. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 63-68. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceKonečný, Z., Kárník, L. The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 75-78. ISBN 80-7099-749-4.

publikaceKárník, L. The possibility of using artificial muscles from SMA material in anthropomorphic grippers for service robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 16-19. ISBN 80-7078-901-8.

publikaceKárník, L. The possible use of sma artificial muscles in service robots. In Mechatronics robotics and biomechanics. Třešť, 2001. s. 149-154. ISSN 80-7204-207-6.

2000

Monographs

publikaceKárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. Mobilní roboty. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.

Textbooks

publikaceKárník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 66 s. ISBN 80-7078-739-2.

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L. Mobilní robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2000, roč. 45, č. 6, s. 178-180. ISSN 0447-6441.

publikaceSkařupa, J., Kárník, L. Rozvoj katedry robototechniky. Informátor. srpen 2000, s. 12.

publikaceKárník, L. Use of mobile robots for liquidation and renewal buildings. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Contributions In International Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L., Marcinčin, J., Paško, J. Mobilné robotické zariadenia vo výrobe. In III. Medzinárodná konferencia Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky, Prešov. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 153-156. ISBN 80-7099-618-8.

publikaceKárník, L. Model of walking robot with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 20.1-20.3. ISBN 80-7078-799-6.

publikaceKárník, L. Možnosti uplatnění biorobotických kloubových ramen s antropomorfním chapadlem v nestrojírenských oblastech. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 531-534. ISBN 80-7099-524-6.

publikaceKárník, L. Možnosti uplatnění umělých svalů u mobilních robotů. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 535-536. ISBN 80-7099-524-6.

publikaceKárník, L. SMA jako umělý sval v biorobotických mechanismech. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 119-122. ISBN 80-7078-745-7.

publikaceKárník, L. The model of anthropomorphic gripper with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 21.1-21.3. ISBN 80-7078-799-6.

1999

Monographs

publikaceKárník, L., Marcinčin, J. Biorobotická zařízení. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-902746-0-9.

Articles In Czech Journals

publikaceKárník, L. Možnosti uplatnění biorobotických mechanismů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 1999, roč. 44, č. 11-12, s. 370-372. ISSN 0447-6441.

publikaceKárník, L. The model of anthropomorphic gripper for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 133-137. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.

publikaceKárník, L. The possibility of using biorobotic join arms in health area. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 127-132. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.

Contributions In International Conferences Or Workshops

publikaceKárník, L., Marcinčin, J. Mobilné robotické zariadenia. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 153-156. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceMarcinčin, J., Palko, A., Petruška, P., Kárník, L. Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 145-148. ISBN 80-7099-456-8.

publikaceMarcinčin, J., Kárník, L. Perspektívy rozvoja komplexných podnikových informačných systémov. In Informatika a algoritmy\'99. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 20-23. ISBN 80-88941-05-9.

publikaceKárník, L., Marcinčin, J., Havrila, M., Hricová, R. Tendencie v aplikovaní biorobotických zariadení v zdravotníctve. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 161-164. ISBN 80-7099-453-3.

publikaceKárník, L., Marcinčin, J. Tendencie v oblasti automatizovaného riadenia NC techniky prostredníctvom CAM systémov. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 368-370. ISBN 80-7099-423-1.

publikaceKárník, L. The possible use of artificial muscled in biorobotic mechanism. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 109-114. ISBN 80-7099-453-3.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact