Department of Robotics 

login

Publication Details

Article title: Využití mobilních robotů se šesti a vícekolovým lokomočním ústrojím
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Strojárstvo
Authors:

Kárník Ladislav

Publication year: 2007
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Kárník, L. Využití mobilních robotů se šesti a vícekolovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 1, s. 50-51. ISSN 1335-2938.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact