Department of Robotics 

login

Publication Details

Contribution title: Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób
Publication type: Contribution in international conference or workshop
Proceedings: Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky
Authors:

Marcinčin J. N.

Palko A.

Petruška P.

Kárník Ladislav

Publication year: 1999
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Marcinčin, J., Palko, A., Petruška, P., Kárník, L. Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 145-148. ISBN 80-7099-456-8.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact