Department of Robotics 

login

Publication Details

Contribution title: Techoptimizer – the tool for innovation and new solution in robotics
Publication type: Contribution in international conference or workshop
Proceedings: Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní
Authors:

Skařupa Jiří

Publication year: 2000
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Skařupa, J. Techoptimizer – the tool for innovation and new solution in robotics. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 52.1-52.7. ISBN 80-7078-799-6.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact