Department of Robotics 

login

Publication Details

Contribution title: Dynamic model of robot OJ10
Publication type: Contribution in international conference or workshop
Proceedings: Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní
Authors:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Kafka M.

Publication year: 2000
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Mostýn, V., Skařupa, J., Kafka, M. Dynamic model of robot OJ10. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 34.1-34.9. ISBN 80-7078-799-6.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact