Department of Robotics 

login

Publication Details

Contribution title: The optimalization of cross-sections for robot’s arms
Publication type: Contribution in international conference or workshop
Proceedings: Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní
Authors:

Konečný Zdeněk

Publication year: 2000
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Konečný, Z. The optimalization of cross-sections for robot’s arms. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s 26.1-26.3. ISBN 80-7078-799-6.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact