Department of Robotics 

login

Publication Details

Publication title: Návrh akčního subsystému robotu – příklady aplikace systémů počítačové podpory inovací CAI, CAD
Publication type: Textbook
Authors:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Publication year: 2000
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Skařupa, J., Mostýn, V. Návrh akčního subsystému robotu – příklady aplikace systémů počítačové podpory inovací CAI, CAD. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact