Department of Robotics 

login

Publication Details

Article title: Variační geometrie v konstrukci PRaM
Publication type: Article In Czech Journal
Journal: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava
Authors:

Konečný Zdeněk

Skařupa Jiří

Publication year: 2001
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Konečný, Z., Skařupa, J. Variační geometrie v konstrukci PRaM. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact