Department of Robotics 

login

Publication Details

Publication title: Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů
Publication type: Monograph
Authors:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Publication year: 2001
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 190 s. ISBN 80-xxxxx-xx-x.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact