Department of Robotics 

login

Publication Details

Article title: Využívání servisních robotických systémů pro manipulaci s objekty
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Strojárstvo
Authors:

Kárník Ladislav

Publication year: 2005
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Kárník, L. Využívání servisních robotických systémů pro manipulaci s objekty. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 12, s. 44-45. ISSN 1335-2938.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact