Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled projektů vědy a výzkumu

Roky: 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2022

 • Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

  Grant: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425

  Trvání projektu: 2018 - 2022

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

 • Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů

  Grant: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867

  Trvání projektu: 2018 - 2022

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2021

 • Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů

  Grant: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867

  Trvání projektu: 2018 - 2022

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

 • Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

  Grant: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425

  Trvání projektu: 2018 - 2022

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2020

 • Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

  Grant: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425

  Trvání projektu: 2018 - 2022

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

 • Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů

  Grant: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867

  Trvání projektu: 2018 - 2022

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Přístrojové vybavení pro experimentální výuku a činnost studentů USP Mechatronika

  Grant: IRP/2014/91

  Trvání projektu: 2014 - 2015

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

 • Systém pro monitorování tepelné expozice hasičů a členů záchranných týmů

  Grant: MŠMT, CZ.1.05/3.1.00/14.0316

  Trvání projektu: 2014 - 2015

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

  Poznámka: Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost | Web: SAM - Safety Ambient Monitor

 • Výzkum speciálního kola pro jízdu do schodů

  Grant: MŠMT, CZ.1.05/3.1.00/14.0316

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

  Poznámka: Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost

 • System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events

  Grant: RFCR-CT-2014-00002

  Trvání projektu: 2014 - 2017

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

  Poznámka: EU, Coal&Steel

 • Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů

  Grant: SP2014/176

  Řešitel: Ing. Václav Krys, Ph.D.

 • Vývoj robotického manipulačního ramene pro systém TAROS

  Grant: smluvní výzkum, 3541403

  Trvání projektu: 2014 - 2016

  Řešeno pro: VOP CZ, s.p.

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

 • Robotická podpora budoucích operací NATO

  Grant: NATO - SAS-RTG-097

  Trvání projektu: 2012 - 2014

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Metodika návrhu SR pro servisní činnosti v potrubních systémech a návrh testovacího pracoviště

  Grant: Interní doktorandský grant

  Řešitel: Ing. Petr Gvozď

 • Postupy a prostředky návrhu SR pro uvedené činnosti

  Grant: Interní doktorandský grant

  Řešitel: Ing. Milan Mihola, Ph.D.

  Zpráva: pdf prostredky-navrhu-2005.pdf

 • Modelování pohybu mobilních robotů v terénu

  Grant: Interní doktorandský grant

  Řešitel: Ing. Martin Turoň

  Zpráva: pdf modelovani-pohybu-2005.pdf

2004

2003

2002

2001

 • Multimediální učební text pro předmět Simulace a modelování v mechatronice

  Grant: FRVŠ, 259/2001

  Řešitel: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

 • Inovace konstrukcí strojů a zařízení (v oborech fakulty) směrem ke zvyšování výkonnosti, úspor energie a ochrany životního prostředí

  Grant: MŠMT, MSM 272300008/1999-2004

  Trvání projektu: 1999 - 2004

  Řešitel: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2000

1999

1996

 • Výzkum procesu dizintegrace materiálů vysokoenergetickým vodním-pulsním paprskem pro destrukční robotizované systémy

  Grant: GAČR GA101/94/1429/1994-1996

  Trvání projektu: 1994 - 1996

  Řešitel: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1995

 • Výzkum procesu dizintegrace materiálů vysokoenergetickým vodním-pulsním paprskem pro destrukční robotizované systémy

  Grant: GAČR GA101/94/1429/1994-1996

  Trvání projektu: 1994 - 1996

  Řešitel: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1994

 • Výzkum procesu dizintegrace materiálů vysokoenergetickým vodním-pulsním paprskem pro destrukční robotizované systémy

  Grant: GAČR GA101/94/1429/1994-1996

  Trvání projektu: 1994 - 1996

  Řešitel: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt