Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Informace pro zájemce o studium

Následující informace jsou primárně určeny zájemci o studium na univerzitě technického zaměření.

Pro zájemce o studium

V několika bodech – zajímavých pro uchazeče o studium - je zde stručně prezentována Katedra robotiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Dozvíte se zde základní informace o této katedře, jejich vyučujících, co byste mohli na katedře studovat, v čem a čím je katedra výjimečná, co budete moci po absolvování nabídnout.

Podívejte se na Video prezentaci oboru Robotika (YouTube), kde uvidíte nejen zajímavá videa z oblasti aplikace průmyslové i mobilní robotiky ve světě, tak záběry z pracovišť katedry a práce studentů katedry:

Rovněž si můžete prohlédnout prezentace katedry ve formátu pdf:

Další informace organizačního charakteru (podání přihlášky, ubytování na kolejích atd.) naleznete na stránkách fakulty uchazeči o studium.

Proč je Katedra robotiky ta pravá?

ukázka

Mobilní robot
s všesměrovými koly

 

ukázka

Model orientačního
ústrojí robota

 

ukázka

Analýza namáhání
součásti

Deset důvodů pro studium na Katedře robotiky
  1. Nabízíme strukturovaný model studia v bakalářském a magisterském oboru kompatibilní s evropským systémem ECTS (European Credit Transfer System) umožňující mobilitu studentů nejen v České republice, ale i v rámci jiných evropských zemí.
  2. Jako jedni z mála realizujeme výuku pokrývající požadavky mechatroniky.
  3. Nabízíme dobré technické zázemí pro studium (počítačové učebny, laboratoře), máme špičkové vybavení - vše je soustředěno v moderním areálu VŠB-TU na jednom místě. K dispozici máme rozsáhlou laboratoř robotů (Centrum robotiky).
  4. Jsme úspěšní v získávání zajímavých projektů vědy a výzkumu - zapojujeme do jejich řešení naše studenty.
  5. Naši studenti jsou úspěšní při získávání zahraničních studijních pobytů v rámci programů Socrates/Erasmus, IAESTE (Španělsko, Finsko, Kanada, USA, Velká Británie,..).
  6. Jsme zajímaví i pro zahraniční studenty. Naši katedru si vybralo v rámci výměnného studijního pobytu několik zahraničních studentů (např. University San Paulo – Brazílie, Berkeley University – USA).
  7. Úzce spolupracujeme s praxí - v rámci řešení projektů pro naše partnery i v rámci řešení zadávaných diplomových prací, což zjednodušuje hledání budoucího zaměstnání.
  8. Získáte "know-how" v oblastech konstruování, projektování, řídicích systémů a řízení.
  9. Naši absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce.
  10. Udržujeme odborné i společenské kontakty s našimi absolventy.

Pro studenty je rovněž velmi zajímavé to, že naše katedra je předplatitelem Microsoft MSDN Academic Alliance, v rámci něhož mají studenti možnost bezplatně a legálně získat produkty firmy Miscosoft (operační systémy včetně WinXP, Vista, Win7, vývojové nástroje Visual Studio atd.) a to i pro soukromé domácí využití.

Co budete moci po absolvování nabídnout svým zaměstnavatelům?

ukázka

Naši absolventi nemají v dnešní době, kdy je na trhu práce velká poptávka pro absolventech strojních oborů, žádné problémy s hledáním vhodného zaměstnání.

Pro stručný popis schopností, které studiem získáte a které budete moci nabídnout svým budoucím zaměstnavatelům, navštivte stránku profil absolventa.

Doposud katedra vychovala přes 400 inženýrů a více než 150 bakalářů.

Informace o studiu

ukázka

Exkurze v automobilce
Kia Motors

 

ukázka

Model mobilního robotu

Co můžete studovat?

Katedra robotiky zajišťuje výuku oboru Robotika ve třech studijních programech - bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu.

Na stránce profil katedry naleznete stručný popis katedry a především bližší informace o jednotlivých studijních programech.

Kdo vás bude učit?

Výuku na katedře zajišťují zkušení profesoři a docenti, bývalí odborníci z praxe i mladí odborní asistenti a studenti doktorského studia.

Na stránce zaměstnanci katedry naleznete přehled všech zaměstnanců a doktorandů včetně fotografií a seznamu vyučovaných předmětů.

Další zajímavé odkazy

ukázka

Návrh robotiz. pracoviště
pro svařování

Pokud vás výše uvedené informace o naší katedře zaujaly, neváhejte a projděte si i další odkazy uvedené v levém sloupci hlavního menu těchto webových stránek.

 

ukázka

Bezdrátově řízený
malý mobilní robot

Naleznete tam například přehled úspěchů našich studentů, kterých dosáhli během studia nebo následně ve svém zaměstnání. Můžete si rovněž prohlédnout přehled všech diplomových a bakalářských prací, které byly našimi studenty obhájeny.

V neposlední řadě pak můžete využít stránky s kontaktními údaji, pokud máte na nás nějaké dotazy.

ukázka
Polohovací zařízení
pro malou kameru
ukázka
Model mobilního robotu
ukázka
Analýza závěsu kola

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt