Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

  Výběr

     Druh práce:      

  Vyhledávání

      

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

počítadlo Statistiky prací

Nalezeno celkem 46 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1990/1991 - Magisterské studium

Josef Ječmen

diplomová práce

Josef Ječmen

Výuková laboratorní jednotka pracující v systému IMS-2

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1991/1992 - Magisterské studium

Roman Müller

diplomová práce

Roman Müller

Interaktivní integrovaný systém pro sběr a analýzu analogových dat využívající A/D převodníku

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1992/1993 - Magisterské studium

Michal Korec

diplomová práce

Michal Korec

Navrhněte a odlaďte programové vybavení pro analýzu analogových dat

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1993/1994 - Magisterské studium

Bohumil Černoch

diplomová práce

Bohumil Černoch

Navrhněte software pro ovládání krokového motoru v mezních oblastech jeho momentové charakteristiky

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Ivo Fukala

diplomová práce

Ivo Fukala

Navrhněte a odzkoušejte systém vizuálního rozpoznávání rovinných obrazců využívající neuronové sítě

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1994/1995 - Magisterské studium

Marcel Boščík

diplomová práce

Marcel Boščík

Řízení krokového motoru

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Ondřej Matuška

diplomová práce

Ondřej Matuška

Sběrnice GPIB – inovace stávajícího zařízení v laboratoři katedry robototechniky

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jiří Purgat

diplomová práce

Jiří Purgat

Diagnostika robotu APR-20 a OJ-10

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1995/1996 - Magisterské studium

Libor Vaštyl

diplomová práce

Libor Vaštyl

Řízení krokového motoru

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1996/1997 - Magisterské studium

Marek Pauček

diplomová práce

Marek Pauček

Návrh řídícího software pro laboratorní manipulátor

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1997/1998 - Magisterské studium

Dušan Lederer

diplomová práce

Dušan Lederer

Návrh a realizace řídicího programu modelu portálového manipulátoru včetně vizualizace

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Martin Nevřela

diplomová práce

Martin Nevřela

Návrh a realizace optického systému rozpoznávání předmětů na pásovém dopravníku poháněném krokovými motory

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1998/1999 - Magisterské studium

Petr Pluháček

diplomová práce

Petr Pluháček

Návrh a realizace řídicího programu robotu RTX včetně vizualizace v prostředí Windows

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Miroslav Španěl

diplomová práce

Miroslav Španěl

Návrh a realizace řídicího programu školního portálového robotu včetně vizualizace v prostředí Windows

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1999/2000 - Magisterské studium

Jiří Cyroň

diplomová práce

Jiří Cyroň

Návrh mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2000/2001 - Magisterské studium

Z. Galia

diplomová práce

Z. Galia

Návrh řídicího systému laboratorního stojanového robotu s cylindrickou kinematickou strukturou

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

P. Lipka

diplomová práce

P. Lipka

Návrh řídicího systému kráčejícího školního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2001/2002 - Magisterské studium

Emil Lapšanský

diplomová práce

Emil Lapšanský

Senzorický subsystém mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Adam Tvarůžka

diplomová práce

Adam Tvarůžka

Návrh dálkově řízeného mobilního robotu na kolovém podvozku - pohony a řízení

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2002/2003 - Magisterské studium

Libor Králíček

diplomová práce

Libor Králíček

Model mobilního robotu - návrh a realizace

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2003/2004 - Magisterské studium

Petr Uličný

diplomová práce

Petr Uličný

Aplikace AI do řízení mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2003/2004 - Bakalářské studium

Ján Babjak

bakalářská práce

Ján Babjak

Řízení školního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

David Stoniš

bakalářská práce

David Stoniš

Řízení školního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2004/2005 - Bakalářské studium

Jiří Zygmont

bakalářská práce

Jiří Zygmont

Řízení mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2005/2006 - Magisterské studium

2005/2006 - Bakalářské studium

Jiří Chrástek

bakalářská práce

Jiří Chrástek

Senzorický subsystém mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jan Kukol

bakalářská práce

Jan Kukol

Inkrementální senzory

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2006/2007 - Magisterské studium

David Stoniš

diplomová práce

David Stoniš

Senzorický subsystém mobilního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2007/2008 - Magisterské studium

2008/2009 - Magisterské studium

Pavel Ehl

diplomová práce

Pavel Ehl

Řízení manipulátoru

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2010/2011 - Bakalářské studium

2011/2012 - Bakalářské studium

2012/2013 - Magisterské studium

Radim Benek

diplomová práce

Radim Benek

Efektor robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Michal Kvita

diplomová práce

Michal Kvita

Hmatový subsystém robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Martin Macháček

diplomová práce

Martin Macháček

Průzkumný robot

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2012/2013 - Bakalářské studium

Jan Mejzlík

bakalářská práce

Jan Mejzlík

Kamerová plošina

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2013/2014 - Magisterské studium

2014/2015 - Bakalářské studium

Adam Tížek

bakalářská práce

Adam Tížek

Kamerová plošina

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2015/2016 - Magisterské studium

Pavel Vavřík

diplomová práce

Pavel Vavřík

Aplikace robotického ramene 1500 Robai

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2016/2017 - Magisterské studium

Tomáš Hrachovec

diplomová práce

Tomáš Hrachovec

Kolaborativní robotika

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Karel Wija

diplomová práce

Karel Wija

Výukové úlohy pro robot Mitsubishi

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2017/2018 - Bakalářské studium

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt