Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

  Výběr

     Druh práce:      

  Vyhledávání

      

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

počítadlo Statistiky prací

Nalezeno celkem 43 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1989/1990 - Magisterské studium

Dana Gajdečková

diplomová práce

Dana Gajdečková

Technologické řešení RTP pro svařování segmentových kolen pro TŽ VŘSR

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1990/1991 - Magisterské studium

Radovan Čepec

diplomová práce

Radovan Čepec

Polohovací systém pro vrtání děr v plošných spojích

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Vojtěch Chromec

diplomová práce

Vojtěch Chromec

Implementace jazyka RAMAS pro řízení PRaM počítačem PC

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1991/1992 - Magisterské studium

Jiří Prorok

diplomová práce

Jiří Prorok

Grafická simulace pohybů robotu RTX na PC-AT

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1992/1993 - Magisterské studium

Tomáš Faller

diplomová práce

Tomáš Faller

Problematika materiálového toku a jeho řízení v IVÚ Stojkárna galvanovka s. p. Ostroj Opava

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Dalibor Přikryl

diplomová práce

Dalibor Přikryl

Návrh technických a programových prostředků automatizovaného měřícího pracoviště pro diagnostiku PRaM

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Martin Šimek

diplomová práce

Martin Šimek

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Lagrangeových rovnic

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Roman Vojtík

diplomová práce

Roman Vojtík

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Newton-Eulerových vztahů

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1993/1994 - Magisterské studium

Aleš Grabka

diplomová práce

Aleš Grabka

Řešení univerzálního programového modulu pro výpočet kloubových proměnných u otevřených kinematických struktur PRaM

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Tománek

diplomová práce

Petr Tománek

Zpracování programových modulů pro předzpracování obrazu z vizuálního systému robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1997/1998 - Magisterské studium

Petr Běčák

diplomová práce

Petr Běčák

Implementace univerzálních metod inverzní transformace do systému ROANS

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1999/2000 - Magisterské studium

Martin Kafka

diplomová práce

Martin Kafka

Vytvoření modelu robotu OJ10 v prostředí Pro/ Engineer, dynamická analýza modelu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2002/2003 - Magisterské studium

Ivana Holinková

diplomová práce

Ivana Holinková

Konstrukční návrh servisního robotu pro pohyb po hladkých kolmých stěnách

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Janyška

diplomová práce

Petr Janyška

Konstrukční návrh montážního robotu s paralelní kinematickou strukturou

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Václav Krys

diplomová práce

Václav Krys

Konstrukční návrh robotizovaného razícího zařízení

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2002/2003 - Bakalářské studium

Miroslav Kazda

bakalářská práce

Miroslav Kazda

Konstrukční návrh paralelní struktury pro letecký simulátor

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2003/2004 - Magisterské studium

Libor Zatloukal

diplomová práce

Libor Zatloukal

Konstrukční řešení antropomorfní paže robotického asistenta

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2004/2005 - Magisterské studium

2005/2006 - Magisterské studium

2007/2008 - Magisterské studium

2009/2010 - Magisterské studium

2010/2011 - Bakalářské studium

2011/2012 - Magisterské studium

2012/2013 - Magisterské studium

2012/2013 - Bakalářské studium

2014/2015 - Magisterské studium

2015/2016 - Bakalářské studium

David Grigarčík

bakalářská práce

David Grigarčík

Konstrukce pneumatické upínky

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2016/2017 - Magisterské studium

2016/2017 - Bakalářské studium

2017/2018 - Magisterské studium

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt