Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 74
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo huc0018
Jméno Daniel
Příjmení Huczala
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Jiří Pospišilík, Ph.D.
 
Název práce česky Robotizace manuálních operací procesu diagnostiky statorových svazků elektromotorů
cizojazyčně Robotizing the Manual Procedures of Electromotors' Stators Diagnostics
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření diagnostického pracoviště statorových svazků o robotizované pracoviště ve výrobním závodě společnosti o. z. Elektromotory Frenštát, Siemens s. r. o. V úvodní kapitole je analyzován současný stav diagnostických operací v závodě, poté je řešena problematika nalezení osy geometrického středu statorového svazku v prostoru. Zvolená metodika je později simulována a otestována v reálných podmínkách užitím průmyslového robotu a zakoupeného senzoru vzdálenosti. Poslední kapitola práce se zabývá návrhem pracoviště s instalovaným robotem a zajištěním bezpečnosti pracoviště.

cizojazyčně

Master thesis is dealing with transformation of stators’ diagnostics workplace into robotized workplace in the plant of the company o. z. Elektromotory Frenstat, Siemens s. r. o. In the first chapter the diagnosis process is analysed. An issue for searching the stators’ geometric axis was discussed. Chosen method is simulated, and tested afterwards in real conditions with an industrial robot and bought proximity sensor. The last chapter of the thesis is dealing with design of robotic cell and its safety.

Dosažené výsledky česky

Výsledky testování metodiky pro nalezení osy válcového statorového svazku jsou kladné – systém je dostatečné rychlý a přesný. Byl vytvořen ukázkový program v programovacím jazyce KRL firmy Kuka. Bylo navrženo robotizované pracoviště pro diagnostiku statorových svazků. Během návrhu robotizovaného pracoviště jsou aplikovány důležité normy a součástí dokumentace je také posouzení rizik daného pracoviště.

cizojazyčně

The results for searching the stators’ geometric axis are affirmative - the tested system is fast and accurate enough. An example task was programmed in in KRL language of Kuka company. A robotic cell for stators’ diagnosis was designed Important standards were applied during the design and risk assessment of the designed workplace is included in the documentation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt