Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

Ing. Petr Široký

Ing. Petr Široký  profil

Tajemník katedry

Status:odborný asistent, doktorand (prezenční)
Telefon:+420 597 324 123
Kancelář: A739 (budova A - rektorát, 7. patro)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/sir059

Doktorské studium

Školitel: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Téma práce: Vývoj rekonfigurovatelných rámů podvozků mobilních robotů

Pedagogická činnost

Publikační činnost

publikace ve ScopusPastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Kárník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus 

publikaceŠiroký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.

publikaceKonečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt