Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Rapid Prototyping - 3D tisk

Na Katedře robotiky VŠB-TU Ostrava je k dispozici systém FORTUS 360mc L, který využívá technologie FDM pro tvorbu modelů a funkčních prototypů navrhovaných součástí z jejich 3D modelu.

ukázka výrobku

Jako stavební materiál je použit polykarbonát (PC), který se vyznačuje ve srovnání s ABS lepšími mechanickými vlastnostmi a lepší teplotní odolností. Drobnou nevýhodou tohoto materiálu je skutečnost, že se podpůrný materiál musí odstraňovat mechanicky, takže není vhodný pro tvorbu nerozebíratelných funkčních sestav, které vyžadují vyplavení podpůrného materiálu.

Fortus 360mc

Pracovní prostor:

Š x H x V: 406 x 356 x 406 mm

ukázka výrobku

Tloušťka vrstvy:

0,254 mm nebo 0,178 mm

Vybrané vlastnosti materiálu PC:

Pevnost v tahu: 68 MPa

Modul pevnosti v tahu: 2280 MPa

Teplotní odolnost: do 138 °C

ukázka výrobku

Cena

Celková cena výroby součásti je stanovena až po zpracování dodaného CAD modelu (formát STL) součásti v programovém vybavení Insight, kde je vypočten objem použitého stavebního a podpůrného materiálu a doba výroby. Cena zahrnuje převedení CAD modelu do datových souborů pro zařízení a konzultace.

Kontaktní informace

V případě zájmu o využití tohoto systému nebo pro získání bližších informací kontaktujte pověřeného pracovníka katedry:

ukázka výrobku

Ing. Václav Krys, Ph.D.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt