Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Profil a možnosti uplatnění absolventů

ukázka

Model manipulační nadstavby
mobilního robotu

 

ukázka

Systém pro 3D vidění

Absolventi tříletého bakalářského studia oboru Robotika (titul Bc.) se uplatní jako konstruktéři prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.), ale také jako projektanti těchto zařízení a zejména provozní technici, zabezpečující provoz, seřízení, programování, diagnostiku, údržbu a opravy.

Možnosti uplatnění nejsou omezeny na strojírenství, protože roboty se rychle uplatňují v řadě dalších odvětví jako jsou zemědělství, zdravotnictví, sklářský, potravinářský, textilní a obuvnický průmysl, služby a pod.

Přímou součástí studia je zvládnutí samostatné rutinní práce na počítači pro celé spektrum činností, počínaje využitím textových editorů, přes tabulkové procesory a zvládnutí konstruování a modelování pomocí 2D a 3D CAD systémů (AutoCAD, Pro/ENGINEER), programování až po využití počítačů v řídicích systémech a automatizovaných zařízeních.


Absolventi navazujícího dvouletého magisterského studia oboru Robotika (titul Ing.) si osvojí poznatky potřebné k návrhu robotů a manipulátorů a k jejich nasazení ve výrobních systémech.

Do dalšího okruhu patří problematika teorie řízení a řídících systémů, senzoriky, analýza obrazu, softwarového inženýrství, řídicích systémů, elektroniky a pohonů. Třetí okruh zahrnuje znalosti potřebné pro projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty, zabezpečení provozu, údržby, seřízení a programování robotizovaných pracovišť.

Ve všech těchto okruzích je v celé linii výuky široce využíváno výpočetní techniky - pro konstruování, projektování, programování, řízení atd. (AutoCAD, Pro/ENGINEER, balík MSC Software, MatLab, MathCAD, TechOptimizer, Visual Basic a další), čímž absolventi získají zkušenosti a know-how plně využitelné i mimo studovaný obor.

Absolventi se tedy mohou uplatnit jako konstruktéři, projektanti, provozní technici, programátoři, specialisté pro různé oblasti aplikací výpočetní techniky využívající zmiňovaný software.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt