Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Požadavky na bakalářské a diplomové práce

Při vypracování své bakalářské nebo diplomové práce postupujte důsledně podle pokynů uvedených v následujícím dokumentu vydaném vedením Fakulty strojní:

pdf Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce (poslední změna 1. 1. 2017)

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Dále je nutné vyplnit záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky s použitím následujícího vzoru:

doc Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Prohlášení vyplňte a odevzdejte následujícími způsoby (všemi!):

  • vytištěno na samostatném papíru, volně vloženo do DP či BP,
  • v elektronické podobě na CD, které je přílohou práce,
  • zde na webu pomocí formuláře (odkaz naleznete i na úvodní stránce webu, pokud jste přihlášen) - musíte být přihlášen pod svým studentským číslem, formulář vás provede krok za krokem (čtěte pozorně instrukce).

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt