Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Mobilní roboty katedry

K3P4 TeleRescuer Arion Swingwheeler Hercules Odin Crawler Ares Hardy Aegis Venca Kraken Big Foot Final Monster OmniBot Pásový robot Adam

← Zpět na seznam robotů


Robot Ares

Ares

Univerzální modulární struktura pásového mobilního robotu.

Ares – galerie s fotografiemi (19)

Ares – video

Základní parametry

Podvozek: pásový (12 neodpružených vodících kol)
Řízení: diferenční řízení (smykem)
Pohon: každý pás hnaný prostřednictvím jednoho kola
Volitelné rameno: 4 stupně volnosti (rotace) + chapadlo
Motory: 2 DC motory (600 W, 24 V)
Senzory: kamera vpředu
Řídicí systém: dálkové bezdrátové řízení všech funkcí z PC
Rozměry: 1253 x 731 x 810 mm

Popis robotu

Robot ARES je univerzální modulární struktura mobilního robotu na pásovém podvozku se dvěma hlavními pásy řízenými smykem. Robot se může pohybovat po schodech a projet dveřmi o šířce 800 mm. Podvozek je neodpružený a veškeré tlumení rázů a malé propružení se odehrává v rámci rozvoru (710 mm) a podpěrných kol. Hnací kolo hlavního pásu představuje odlehčená ozubená ocelová řemenice. Osa hnacího kola je 221 mm nad terénem.

Ve spojení s nástavbovými moduly lze využít robot pro širokou škálu servisních úloh. V tomto případě se může jednat o manipulační nástavby, zásobníky na odebrané vzorky, efektory pro odběr vzorků různého skupenství, kamerové subsystémy pro monitorování a kamerový subsystém pro pořizování 3D metrických dat apod. Dále lze vybavit robot detekčními přístroji pro kvalitativní stanovení nebezpečných látek apod. Jako další příklad lze uvést umístění manipulační nástavby na horní plošinu robotu. V tomto případě se jedná o servisní robot např. pro odběr vzorků v místě mimořádné události a jejich transport.

V době svého vzniku (rok 2010) byl robot vybaven modulem s vodním rozstřelovačem určeným pro zneškodňování výbušnin, v následujícím roce byl pak modulární systém rozšířen o manipulační nadstavbu se 4 stupni volnosti a systém pro odběr vzorků tekutin. V přípravě jsou i další moduly.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt