Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Steering systems assembly automatic machine control system
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Gajdoš V.

Novák Petr

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Gajdoš, V., Novák, P. Steering systems assembly automatic machine control system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 65-70. ISSN 1210–0471.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt