Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Simulation and analysis of the service robots
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Simulation and analysis of the service robots. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 199-204. ISSN 1335-2393.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt