Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název publikace: Periferní zařízení RTP
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Periferní zařízení RTP. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 132 s. ISBN 80-248-1221-5.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt