Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Servisní robotika v oblasti stavebnictví
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Servisní robotika v oblasti stavebnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 6, s. 76-77. ISSN 1335-2938.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt