Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Štúdia inovácie laboratória CAD
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Scientific Herald
Autoři:

Jendrejová M.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2012
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Jendrejová, M., Bobovský, Z. Štúdia inovácie laboratória CAD. International Scientific Herald. 2012, vol. 4, no. 23, p. 238-244. ISSN 2218-5348.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt