Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Didactic Models Used on Mechatronic Courses
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Solid State Phenomena
Autoři:

Kelemen M.

Gmiterko A.

Kelemenová T.

Trebuňa F.

Miková. ?

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2013
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.199.661
Scopus EID: 2-s2.0-84879915340
WOS a.n.: 000319299800108
Impact Factor:  IF = 0.493 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q4 (338/438) 
Najít na JCR: Solid State Phenomena

Bibliografická citace:

Kelemen, M., Gmiterko, A., Kelemenová, T., Trebuňa, F., Miková., ?., Bobovský, Z. Didactic Models Used on Mechatronic Courses. Solid State Phenomena. 2013, vol. 199, s. 661-666. ISSN : 1012-0394.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt