Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Robotized Production Cells for ARC Welding
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2007
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 15-21. ISSN 1210–0471.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt