Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Metamorfné roboty, metódy konštruovania a modelovania
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P Journal Plus 1
Autoři:

Smrček J.

Palko A.

Bobovský Zdenko

Stančík T.

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z., Stančík, T. Metamorfné roboty, metódy konštruovania a modelovania. AT&P Journal Plus 1. 2007, č. 1, s. 193-198. ISSN 1336-5010.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt