Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Journal of Advanced Robotic Systems
Autoři:

Mostýn Vladimír

Krys Václav

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Novák Petr

Rok vydání: 2017
DOI: 10.1177/1729881417749470
Databáze:

Článek je indexován ve  Web of Science  - www.webofknowledge.com

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Článek má  Impact Factor 

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Krys, V., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P. The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2017, Publication ID : 17298814 - přijato do tisku - open access.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt