Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Methods and Tools for Robot Design
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2007
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Methods and Tools for Robot Design. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 107-112. ISSN 1335 – 2393.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt