Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Thermal Exposition Monitoring of Firefighters
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
DOI: 10.17973/MMSJ.2016_11_2016165
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T. Thermal Exposition Monitoring of Firefighters. MM Science Journal. 2016, November, pp. 1482-1486.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt