Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal (Scopus)
Autoři:

Gala Matěj

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
DOI: 10.17973/MMSJ.2016_06_201542
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. MM Science Journal (Scopus). 2016. June 2016, Number 2, pp. 896-899. ISSN 1803-1269.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt