Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: Human-Robot Collaboration in Industry
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Vysocký Aleš

Novák Petr

Rok vydání: 2016
DOI: 10.17973/MMSJ.2016_06_201611
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Novák, P. Human-Robot Collaboration in Industry. MM Science Journal. 2016, June 2016, s. 903-906. ISSN 1805-0476.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt