Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název článku: The influence of geometrical elements meshing
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P journal PLUS1
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt