Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: Mobile Chassis on a Modular Principle
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2015
Autoři:

Široký Petr

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2015
DOI:  
Databáze:

Bibliografická citace:

ŠIROKÝ, P., KRYS, V., KOT, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt