Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Detaily publikace

Název příspěvku: Ortholeg 2.0 – A New Design for a Lower Limb Active Orthosis
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 26th 2015 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science
Autoři:

Gloger Michal

Alsina P. J.

Melo N. B.

Rok vydání: 2015
DOI: 10.1109/MHS.2015.7438347
Databáze:

Článek je indexován ve  Scopus  - www.scopus.com

Bibliografická citace:

Gloger, M., Alsina, P., Melo, N. Ortholeg 2.0 – A New Design for a Lower Limb Active Orthosis. In 26th 2015 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science. 26tt, IEEE, Nagoya, Japan. pp. 109-114, Nov. 23-25, 2015, pp. ISBN : 978-147996678-3.

© Katedra robotiky 2008-2017, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt